Ammatillinen kuntoutus - askel eteenpäin

​​​​Ammatillinen kuntoutus auttaa sinua pysymään työelämässä tai palaamaan sinne sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Työeläkekuntoutus on työeläkeyhtiöiden toteuttamaa ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Se on tarkoitettu työntekijälle tai yrittäjälle, joka on ollut työelämässä lähes koko aikuisikänsä ja jolla on koulutuksen tai työn kautta saavutettu ammattitaito.

Heikentyneen terveydentilan ei tarvitse merkitä työstä luopumista. Ammatillinen kuntoutus ehkäisee työkyvyttömyyttä ja parantaa työkykyäsi silloin, kun terveydentila on heikentynyt ja työssä jatkaminen vaikeutunut.

Ajoissa liikkeelle

Ammatillisessa kuntoutuksessa tärkeää on oma aktiivisuutesi ja halusi kuntoutua. On myös tärkeää, että kuntoutustarpeesi todetaan varhaisessa vaiheessa.

Kuntoutustarpeen toteamisessa työterveyshuollolla on keskeinen rooli. Myös Eteran kuntoutusasiantuntijoihin kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman pian, jos heikentynyt terveydentilasi haittaa työkykyäsi.

Mitä nopeammin kuntoutuksesi suunnittelu ja toimenpiteet aloitetaan, sitä parempia tuloksia saavutetaan.

Ammatillisen kuntoutuksen peruskäsitteet

​Päätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen

Ennakkopäätös on voimassa 9 kuukautta. Ennakkopäätöksen voimassoloaikana tulee laatia kuntoutussuunnitelma.  

Kuntoutussuunnitelma

Kirjallinen suunnitelma, joka sisältää ammatillisia
kuntoutustoimenpiteitä aikatauluineen. Kuntoutussuunnitelman voi toimittaa hakemuksen yhteydessä tai myöhemmin.

Aktiivinen kuntoutus

​Aika, jolloin henkilön kuntoutus on käynnissä.
Odotusajat ja kuntoutusohjelmien väliset
ajat eivät ole aktiivista kuntoutusta.

Kuntoutusraha

Ammatillisessa kuntoutuksessa olevalle henkilölle aktiivisen kuntoutuksen ajalta
maksettava toimeentulo. ​

Osakuntoutusraha

Osakuntoutusrahaa on mahdollisuus saada,
jos ammatillisessa kuntoutuksessa oleva
henkilö työskentelee kuntoutuksen aikana ja
ansaitsee yli puolet vakiintuneesta keskiansiostaan. ​

Kuntoutuskorotus

Työkyvyttömyyseläkkeen lisä, joka maksetaan
kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä
olevalle henkilölle aktiivisen kuntoutuksen ajalta. ​

​Kuntoutusavustus

Harkinnanvarainen etuus, jota voidaan maksaa
kuntoutuspäätöksen ja kuntoutuksen
alkamisen väliseltä ajalta, kuntoutusjaksojen
väliseltä ajalta tai kuntoutussuunnitelman laatimiseksi.

Elinkeinotuki

Elinkeinotuki on korotonta lainaa tai rahallista avustusta. Elinkeinotukea voi saada oman yrityksen perustamista,
yritystoiminnan kehittämistä tai ammatin harjoittamista varten.

Elinkeinotuen hakija arvioi ja kehittää yritysideaa esimerkiksi yhdessä ELY-keskuksen kanssa. ​