Esimerkkejä erilaisista kuntoutustilanteista

​Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus kuntoutus- ja ammatinvalinta-asioissa, työkokeilu entisessä tai uudessa työssä, työhönvalmennus uuteen työhön, ammatillinen uudelleenkoulutus, oppisopimuskoulutus tai kurssit sekä alkavan yritystoiminnan taloudellinen tukeminen.

Kuntoutusmuodon valinta riippuu aina kokonaistilanteesta ja omista tarpeistasi ja toiveistasi.

Esimerkkejä erilaisista kuntoutustilanteista

Sairauslomalta takaisin töihin

Sairauslomalta takaisin töihin 
• Esko on 55-vuotias nosturinkuljettaja
• koulutus: kansakoulu, nosturinkuljettajan kurssi
• työhistoria: työskennellyt nosturinkuljettajana yli 20 vuotta
• lannerangan nikamavälilevysairaus.
Esko oli ollut selkävaivan takia sairauslomalla yhtäjaksoisesti kolme kuukautta. Lääkinnällisen
kuntoutuksen jälkeen työterveyslääkäri suositteli työkokeilua entisessä työssä. Työterveyshuollon ohjaamana Esko haki työkokeilua ammatillisena kuntoutuksena Eterasta.
Sovittiin kolmen kuukauden työkokeilusta entisessä työssä. Esko selviytyi työtehtävistä erinomaisesti, ja jatkaa entisissä tehtävissään.

• Työnantajalle työkokeilusta ei tullut palkka- eikä sairauslomakustannuksia.
• Etera maksoi Eskolle kuntoutusrahaa 2 194 €/kk.
• Eskolle korvattiin matkakuluja.
• Etera otti Eskolle tapaturma- ja vastuuvakuutuksen työkokeilun ajalle.
• Eskon työkyvyttömyyseläke olisi ollut 1 650 €/kk.

Koulutus uuteen ammattiin ja omalle työnantajalle uuteen työhön

Koulutus uuteen ammattiin ja sijoittuminen omalle työnantajalle uuteen työhön

Heikki on 38-vuotias kirvesmies
•koulutus: peruskoulu ja ammattikoulu
•työhistoria: työskennellyt kirvesmiehenä noin 10 vuotta
• olkapään pinneoireyhtymä.

Heikki oli nelisen kuukautta sairauslomalla olkapääsairauden takia. Olkapää leikattiin, ja lääkärin arvion mukaan se ei enää kestä kirvesmiehen työtä. Työnantajalta ei löytynyt
Heikin terveydentilaan sopivaa kevyempää työtä. Työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjauksessa
kuntoutussuunnitelmaksi tuli vajaan vuoden mittainen maanrakennuskoneenkuljettajan koulutus aikuiskoulutuskeskuksessa. Etera myönsi Heikille koulutuksen ajalle kuntoutusrahan. Heikillä on valmistuttuaan mahdollisuus työllistyä oman työnantajansa palvelukseen maanrakennuskoneenkuljettajaksi.

• Palkka viimeksi: 2 800 €/kk.
• Kuntoutusrahan määrä: 1 950 €/kk.
• Heikille korvattiin kodin ja opiskelupaikkakunnan välisiä matkakuluja sekä normikorvaus
opiskeluvälineitä varten.
• Työkyvyttömyyseläkkeen määrä olisi ollut 1 466 €/kk.

Työhönvalmennuksella uuteen työhön

Työhönvalmennuksella uuteen työhön

• Antti on 46-vuotias metsuri
• koulutus: ammattikoulu
• työhistoria: työskennellyt metsurina noin 26 vuotta
• hartianseudun ja olkavarren lihas- ja jännevamma.

Hoitava lääkäri totesi, ettei Antti olkapäävaivojensa takia enää selviydy metsurin töistä. Antti haki Eterasta ammatillista kuntoutusta ja pääsi työkokeiluun rakennustarvikkeiden
myyntitehtäviin. Olkapäävaivojensa takia Antti ei kuitenkaan
selviytynyt työstä. Uudesta, kuukauden mittaisesta työkokeilusta aitoja ja portteja valmistavassa yrityksessä Antti selviytyi hyvin ja työnantaja oli tyytyväinen. Antin kuntoutusta jatkettiin
vuoden mittaisena työhönvalmennuksena työnjohdollisiin tehtäviin. Työhönvalmennuksen jälkeen Antti työllistyi yritykseen tiiminvetäjäksi.

• Työkokeilujen aikana työnantajille ei tullut palkkakustannuksia.
• Antin palkka oli ollut 2 100 €/kk.
• Etera myönsi Antille kuntoutusrahaa 1 276 €/kk.
• Etera maksoi korvauksia työnjohdollisen kurssin matka- ja opiskeluvälinekustannuksiin.
• Antin työkyvyttömyyseläke olisi ollut 960 €/kk.
esimerkki

Oppisopimuskoulutuksella uuteen työhön

Oppisopimuskoulutuksella uuteen työhön

 • Matti on 29-vuotias maalari
 • koulutus: peruskoulu ja ammattikoulu
 • työhistoria: työskennellyt maalarina noin 8 vuotta
 • selkävaivoja.

  Matti on ollut puolisen vuotta sairauslomalla selkävaivan takia. Lääkärin mukaan Matti ei enää kykene palaamaan maalarin työhön eikä työnantajalta löytynyt Matille sopivaa kevyempää työtä. Ammatillisen kuntoutusselvityksen aikana Matille löytyi työkokeilupaikka rautakaupasta myyjänä. Matti piti uudesta työstään ja selviytyi siitä hyvin.
  Työnantaja tarjosi Matille vuoden mittaista oppisopimuspaikkaa. Oppisopimuskoulutuksen jälkeen Matti työllistyi rautakauppaan myyjäksi.

  • Työnantaja maksoi Matille koulutuksen ajalta palkan 1 400 €/kk.
  • Eteran kuntoutusraha oli 1 700 €/kk, josta Etera maksoi työnantajalle 1 400 €/kk ja
  Matille itselleen 300 €/kk.
  • Matin työkyvyttömyyseläke olisi ollut 1 275 €/kk.