Miten haet kuntoutusta?

​​​Kuntoutustarpeesi selvittely voi käynnistyä esimerkiksi oman työpaikkasi työterveyshuollossa, työvoimatoimistossa tai terveyskeskuksessa.

Tärkeää on oma aktiivisuutesi ja halusi kuntoutua. Jo kuntoutustarpeesi selvittelyvaiheessa voit ottaa yhteyttä Eteran kuntoutusasiantuntijoihin lisätiedon ja ohjauksen saamiseksi.

Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen

A​mmatillista kuntoutusta haetaan täyttämällä sähköinen kuntoutushakemus Eteran Oma eläke –palvelussa.  Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin laatiman B-lausunnon, josta ilmenee terveydentilasi ja kuntoutustarpeesi. Jos olet työsuhteessa, työnantajan selvitys työoloista ja mahdollisesti jo tehdyistä työjärjestelyistä liitetään mukaan kuntoutushakemukseesi. Selvityksen voi tehdä Työnantajan kuvauslomakkeella. ​Voit myös toimittaa hakemuslomakkeen postitse.

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutushakemukseen on mahdollista kirjata myös tiedot ​ kuntoutussuunnitelmasta. Jos sinulla ei vielä ole kuntoutussuunnitelmaa, voit silti hakea oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen ja esittää suunnitelman myöhemmin.

Kuntoutussuunnitelman tavoitteena on työ tai ammatti, joka nykyistä paremmin sopii työkyvyllesi ja jossa voit työskennellä jatkossakin. Kuntoutussuunnitelmasta ilmenee myös toteutuspaikka, aikataulu ja arvio työllistymismahdollisuuksista.

Kuntoutusasiantuntijat neuvovat

Jos tarvitset apua kuntoutussuunnitelman laatimisessa, voit ottaa yhteyttä Eteran kuntoutusasiantuntijoihin. Voimme tarvittaessa ohjata sinut myös yksityiselle palveluntuottajalle tarkempien selvitysten tekoa varten sen jälkeen, kun olet saanut päätöksen oikeudestasi kuntoutukseen.

Kuntoutushakemukset ja lomakkeet

Sähköisen kuntoutushakemuksen voit täyttää Eteran Oma eläke –palvelussa. Tulostettavan kuntoutushakemuksen ja muut lomakkeet löydät Kuntoutuslomakkeet -linkistä. Lomakkeita saa myös Eterasta tai Kelan toimistoista. Eteran kuntoutusasiantuntijat voivat tarvittaessa auttaa hakemuksen täyttämisessä.

Kuntoutushakemuksen keskimääräinen käsittelyaika Eterassa on noin neljä viikkoa (27 päivää). Jos olet työskennellyt ulkomailla, eläkehakemuksesi käsittelyaika saattaa olla pidempi.  

Minne hakemus toimitetaan?

Kuntoutushakemus liitteineen toimitetaan Eteraan. Hakemuksen käsittelyn jälkeen saat kirjallisen päätöksen oikeudestasi ammatilliseen kuntoutukseen (ennakkopäätös) ja ohjeet kuntoutusasiasi jatkokäsittelyä varten. Toimitathan hakemuksen liitteet sekä mahdollisen tulostetun hakemuslomakkeen Eteraan alla olevaan osoitteeseen: 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
Eläkkeet
Tunnus 5002388
00003 VASTAUSLÄHETYS


Postimaksu on maksettu puolestasi, kun käytät yllä mainittua osoitetta. Voit tuoda hakemuksen myös suoraan Eteran Asiakaspalveluun (Palkkatilanportti 1, Länsi-Pasila). Voit myös toimittaa hakemuksesi Kelaan, mistä se lähetetään Eteraan.

Ennakkopäätös työkyvyttömyyseläkeasian käsittelyn yhteydessä

Ammatillisen kuntoutuksen toimet ovat aina ensisijaisia eläkeratkaisuihin nähden. Työkyvyttömyyseläkeasian käsittelyn yhteydessä lääkärimme voi arvioida, että eläkkeenhakija voisi hyötyä myös ammatillisen kuntoutuksen toimista. Muidenkin ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytysten täyttyessä, voidaan eläkepäätöksen yhteydessä antaa myös ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätös, ilman erillistä hakemusta.

Muutoksenhaku

Mikäli olet tyytymätön saamaasi kuntoutuspäätökseen, sinulla on oikeus hakea muutosta kuntoutusratkaisuun. Jos haluat hakea muutosta, sinun on toimitettava Eteraan muutoksenhakukirjelmä kuntoutuspäätöksen mukana saamiesi ohjeiden mukaisesti.
Voit hakea muutosta muutoksenhakulomakkeella.