Kenelle ammatillista kuntoutusta?

​​Työeläkekuntoutus on työeläkeyhtiöiden toteuttamaa ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Eteran vakuuttamana työntekijänä tai yrittäjänä sinulla on mahdollisuus hakeutua ammatilliseen kuntoutukseen.

Työeläkekuntoutus on harkinnanvaraista. Sen saamisen edellytyksenä on, että:

  • sinulla on ollut Suomessa vakuutettuja työansioita viiden kalenterivuoden ajalta ennen kuntoutushakemuksen vireille tuloa vähintään ​​34 910,29 euroa (vuonna ​2017)
  • kuntoutuksesi ei kuulu jonkun muun tahon, esim. tapaturma- tai liikennevakuutuslain piiriin
  • olet työskennellyt vakiintuneesti ammatissasi jo useita vuosia
  • kuntoutustarpeesi on lääketieteellisesti todettu
  • eläkelaitos on todennut työkykysi oleellisesti heikentyneen
  • kuntoutussuunnitelmasi edistää työhön paluutasi tai työssä jatkamistasi.

Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, tarvitsemasi kuntoutus saattaa kuulua Kelan kuntoutustoiminnan piiriin.

Oma aktiivisuus tärkeää

Ammatillisessa kuntoutuksessa tärkeää on myös oma aktiivisuutesi ja halusi kuntoutua.

On tärkeää, että kuntoutustarpeesi todetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntoutustarpeen toteamisessa työterveyshuollolla on keskeinen rooli. Kuntoutustarpeen selvittely voi käynnistyä joko oman työpaikan työterveyshuollossa, terveyskeskuksessa tai työvoimatoimistossa.

Myös Eteran kuntoutusasiantuntijoihin kannattaa ottaa yhteyttä, jos heikentynyt terveydentilasi haittaa työkykyäsi.


Ammatillisen kuntoutuksen peruskäsitteet

​Päätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen

Ennakkopäätös on voimassa 9 kuukautta. Ennakkopäätöksen voimassoloaikana tulee laatia kuntoutussuunnitelma.  

Kuntoutussuunnitelma

Kirjallinen suunnitelma, joka sisältää ammatillisia
kuntoutustoimenpiteitä aikatauluineen. Kuntoutussuunnitelman voi toimittaa hakemuksen yhteydessä tai myöhemmin.

Aktiivinen kuntoutus

​Aika, jolloin henkilön kuntoutus on käynnissä.
Odotusajat ja kuntoutusohjelmien väliset
ajat eivät ole aktiivista kuntoutusta.

Kuntoutusraha

Ammatillisessa kuntoutuksessa olevalle henkilölle aktiivisen kuntoutuksen ajalta
maksettava toimeentulo. ​

Osakuntoutusraha

Osakuntoutusrahaa on mahdollisuus saada,
jos ammatillisessa kuntoutuksessa oleva
henkilö työskentelee kuntoutuksen aikana ja
ansaitsee yli puolet vakiintuneesta keskiansiostaan. ​

Kuntoutuskorotus

Työkyvyttömyyseläkkeen lisä, joka maksetaan
kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä
olevalle henkilölle aktiivisen kuntoutuksen ajalta. ​

​Kuntoutusavustus

Harkinnanvarainen etuus, jota voidaan maksaa
kuntoutuspäätöksen ja kuntoutuksen
alkamisen väliseltä ajalta, kuntoutusjaksojen
väliseltä ajalta tai kuntoutussuunnitelman laatimiseksi.

Elinkeinotuki

Elinkeinotuki on korotonta lainaa tai rahallista avustusta. Elinkeinotukea voi saada oman yrityksen perustamista,
yritystoiminnan kehittämistä tai ammatin harjoittamista varten.

Elinkeinotuen hakija arvioi ja kehittää yritysideaa esimerkiksi yhdessä ELY-keskuksen kanssa. ​