Ohjeita työntekijälle kuntoutukseen hakeutumiseksi

​​​​​​​​Jos työkykysi on heikentynyt ja sinulla on vaikeuksia selvitä työtehtävistäsi, kannattaa mahdollisuuksia ammatilliseen kuntoutukseen selvittää mahdollisimman pian.

Mitä nopeammin kuntoutustarpeesi todetaan ja kuntoutuksen suunnittelu sekä toimenpiteet aloitetaan, sitä suurempia ovat onnistumisen mahdollisuudet. Tärkeintä on oma aktiivisuutesi ja halusi kuntoutua.

Lähde ajoissa liikkeelle

Jos sairaus alkaa haitata työntekoasi, kannattaa kuntoutusvaihtoehtoja ensin selvittää omalla työpaikalla esimerkiksi esimiehen ja työterveyshuollon kanssa.

Työkyvyttömyysriskin tunnistamisessa ja ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisessa on työterveyshuollolla tärkeä rooli. Ota asia rohkeasti esille työterveyshuollossa ja työterveyslääkärin vastaanotolla.

Kuntoutustarpeen selvittely voi käynnistyä oman työpaikan työterveyshuollon lisäksi myös terveyskeskuksessa tai työvoimatoimistossa.

Jos olet työsuhteessa, ei ammatillinen kuntoutus merkitse välttämättä työsuhteen katkeamista. Yhdessä työnantajan kanssa kannattaa ensin selvittää mahdollisuudet muuttaa työnkuvaa tai saada kevyempiä työtehtäviä. Usein jo työn keventäminen tai järjestelyt työolosuhteissa voivat helpottaa työssä selviytymistä.

Ammatillisen kuntouksen hyödyt työnantajalle

Ammatillisesta kuntoutuksesta hyötyy myös työnantaja. Työnantajalle ammatillinen kuntoutus merkitsee taloudellisia säästöjä. Ammatillinen kuntoutus vähentää

  • sairauspoissaoloista
  • työkyvyttömyyseläkkeistä
  • rekrytoinnista ja
  • uuden työntekijän perehdyttämisestä aiheutuvia kuluja.

Takaisin työelämään?

Vaikka olisit jo työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella, voit edelleen päästä ammatilliseen kuntoutukseen. Ammatilliseen kuntoutukseen voi päästä myös työtön työntekijä, jos kuntoutustarve on lääketieteellisesti todettu ja mut ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta voit kysyä Eteran kuntoutusasiantuntijoilta.