Toimeentulo kuntoutuksen aikana

​​​​Aktiiviselta kuntoutusajalta sinulla on oikeus saada kuntoutusrahaa. Aktiivisella kuntoutuksella tarkoitetaan aikaa, jolloin kuntoutus on käynnissä.

Mikäli olet kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä, saat sen lisäksi kuntoutuskorotusta. Kuntoutusetuudet ovat verotettavaa tuloa.

Etera ottaa sinulle työkokeilun ja työhönvalmennuksen ajaksi työtapaturmavakuutuksen ja erillisen vastuuvakuutuksen.

Kuntoutusraha, kuntoutuskorotus ja harkinnanvarainen kuntoutusavustus ovat verotettavaa tuloa eläketulon tapaan. Kulukorvaukset ovat verottomia.

Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Kuntoutusraha ja kuntoutuskorotus

​Kuntoutusraha on ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettava toimeentulo. Sen laskemisen pohjana on eläke, jonka saisit, jos tulisit työkyvyttömäksi. Kuntoutusrahan määrä on tämä laskennallinen eläke korotettuna 33 prosentilla. Jos olet kuntoutuksen alkaessa jo työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella, eläkkeeseen maksetaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta 33 prosentin kuntoutuskorotus.

Osakuntoutusraha
Kuntoutusraha maksetaan osakuntoutusrahana, jos työskentelet kuntoutuksen aikana ja ansaitset yli puolet vakiintuneesta keskiansiostasi. Osakuntoutusraha on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.

Kuntoutusraha, kuntoutuskorotus ja harkinnanvarainen kuntoutusavustus ovat verotettavaa tuloa eläketulon tapaan. Kulukorvaukset ovat verottomia.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen sinun ja työnantajasi välillä. Työnantaja maksaa sinulle oppisopimuskoulutuksen ajalta palkan. 

Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja maksaa palkkaa, ja kuntoutujalle myönnetty etuus maksetaan hakemuksesta työnantajalle. Jos työnantajan maksama palkka on pienempi kuin Eteran myöntämä kuntoutusetuus, erotus maksetaan kuntoutujalle. Suositeltavinta on, että työnantaja maksaa palkan myös tietopuolisen opiskelun ajalta, jolloin kuntoutusetuus
maksetaan koko oppisopimusajalta työnantajalle, ja palkka maksetaan kuntoutujalle koko ajalta.

Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustus on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen harkinnanvarainen etuus. Sitä voidaan maksaa kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntoutuksen alkamisen väliseltä ajalta, kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta tai kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalta. Kuntoutusrahaa saaneelle yrittäjälle kuntoutusavustusta voidaan myöntää myös työllistymisen tukemiseksi. Kuntoutusavustusta maksetaan enintään kolmelta kuukaudelta.

Kuntoutusavustusta ei makseta, jos saat palkkaa tai toimeentulosi on turvattu sairaus- tai työttömyyspäivärahalla.

Muut avustukset ja korvaukset

​Kuntoutuksen ajalta sinulle voidaan maksaa lisäksi erilaisia kulu- ja matkakorvauksia (katso ohjeita opiskelijalle). Etera maksaa palkattoman työkokeilun tai työhönvalmennuksen ajalta työmatkakuluja ja ottaa työtapaturmavakuutuksen ja erillisen vastuuvakuutuksen.

Kulu- ja matkakorvauksina korvataan
• normikorvaus opiskelutarvikkeiden hankkimista varten
• päivittäisiä koulumatkoja
• asumiskustannuksia, jos niitä tulee sekä koti- että opiskelupaikkakunnalla
• kotimatkakuluja opiskelupaikkakunnalta.

Kuntoutusraha, kuntoutuskorotus ja harkinnanvarainen kuntoutusavustus ovat verotettavaa tuloa eläketulon tapaan. Kulukorvaukset ovat verottomia.