Tietoa elinaikakertoimesta

​​​​​​​​Vanhuuseläkkeissä otettiin vuonna 2010 käyttöön elinaikakerroin. Elinaikakerroin on vastalääke eläkemenojen kasvulle.

Elinaikakerroin pienentää vuonna 1948 tai sen jälkeen syntyneiden työntekijöiden eläkettä. Sen avulla voidaan turvata eläkevarojen riittävyys entistä pitempään elävien suomalaisten elinajaksi.

Elinaikakertoimen vaikutusta voit korvata jatkamalla työssä hieman pidempään.

Elinaikakerroin on huomioitu ja näkyy myös työeläkeotteessa.

Miten elinaikakerroin vaikuttaa?

Kunkin ikäluokan kerroin määritellään erikseen sinä vuonna, kun ikäluokka täyttää 62 vuotta.

  • Vanhuuseläke kerrotaan elinaikakertoimella riippumatta siitä, missä iässä henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle.
  • Jos vanhuuseläke alkaa alle 62-vuotiaana, määrittelyssä käytetään eläkkeen alkamisvuoden kerrointa.
  • Elinaikakertoimen vaikutus näkyy myös työeläkeotteesi eläkearviossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa elinaikakertoimen vuosittain.
 

Työssä jatkaminen kasvattaa eläkettäsi

Mitä pidempään teet töitä, sitä enemmän saat eläkettä. Myös elinaikakertoimen vaikutusta voit korvata jatkamalla työssä pidempään.

Esimerkki elinaikakertoimen vaikutuksesta

Henkilön
​syntymävuosi
​eläke / k​keläke - ​elinaika-
kerroin
​1948​2 000 €​1 983 €
​1958​2 000 €​1 878 €
​1978​2 000 €​1 694 €

Kertoimen vaikutuksen omaan eläkkeeseesi voit laskea työeläke.fi-palvelussa.

Miten elinaikakerroin vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeeseen?

Elinaikakerroin on vaikuttanut vuonna 2010 ja sen jälkeen myönnettyihin eläkkeisiin.  

Kun työkyvyttömyyseläkkeesi alkaa, työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä ansaitsemasi eläke muunnetaan elinaikakertoimella.
Kun siirryt työkyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle, eläkettä ei enää muunneta elinaikakertoimella.

Elinaikakerroin vaikuttaa myös perhe-eläkkeen perusteena olevaan työkyvyttömyyseläkkeeseen.