Usein kysyttyä eläketurvasta

​​​​​Voit kysyä meiltä eläketurvasta, ammatillisesta kuntoutuksesta tai työeläkeotteesta. Voit lähettää kysymyksesi sähköpostilla, täyttää Kysy meiltä -lomakkeen tai soittaa asiakaspalveluumme.

Tässä asiakaspalvelustamme usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Eläketurva, eläkkeet

Miten eläkettä haetaan?

​Jokaista eläkettä on haettava eläkehakemuksella. Eri eläkelajeille on omat hakemuslomakkeensa. Työ- ja kansaneläkettä voi hakea samalla hakemuksella. Eläkehakemuksia saat mistä tahansa eläkelaitoksesta, Kelasta, Eläketurvakeskuksesta ja Eteran verkkopalvelusta. Osoitteesta www.tyoelake.fi löytyy myös sähköinen eläkkeen hakemispalvelu.

Olen jättänyt eläkehakemuksen Eteraan, milloin saan eläkepäätöksen?

​Eläkehakemusten keskimääräinen käsittelyaika on 40 päivää. Vanhuuseläkepäätöstä ei kuitenkaan voida antaa, ennen kuin viimeisetkin ansiosi näkyvät rekisterissä.

​Mitä liitteitä tarvitsen eläkehakemukseen?

Työkyvyttömyyseläkettä haettaessa tarvitset hakemuksen liitteeksi lääkärin B-lausunnon nykyisestä terveydentilastasi. Jos haet 62-vuotiaana vanhuuseläkettä lisäpäivien perustella, tarvitset hakemuksen liitteeksi lisäpäivätodistuksen Kelasta tai työttömyyskassasta. Jos haet eläkettä ulkomailta, tarvitset hakemuksen lisäsi U-liitteen. 

Voiko eläkkeen rinnalla työskennellä ja minkä verran? Miten se vaikuttaa eläkkeeseen?

Vanhuuseläkkeen rinnalla työskentely ei vaikuta maksussa olevan eläkkeen määrään. Työkyvyttömyyseläkkeellä voit työskennellä oman ansiorajasi puitteissa, lisätietoa kohdasta Työssä ja eläkkeellä. Jos ryhdyt yrittäjäksi, voit ottaa itsellesi vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Eläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa uutta eläkettä. Tätä eläkettä pitää erikseen hakea.​

Meneekö eläkkeestäni veroa?

Eläke on veronalaista tuloa. Eläkepäätöksen saatuasi pyydä heti verotoimistosta verokortti eläkettä varten.  Ilman verokorttia pidätämme eläkkeestä veroa 40 prosenttia.

Milloin eläke maksetaan?

Eterassa eläkkeet maksetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankin aukiolopäivänä.

Miten ilmoitan tilinumeron muutoksen?

Kirjautumalla Oma eläke -palveluun voit ilmoittaa tilinumerosi eläkkeen tai kuntoutusetuuden maksamista varten. ​

​Olen työskennellyt ulkomailla, kertyykö minulle siitä eläkettä?

EU-/ETA-maissa ja Sveitsissä työskennelleillä henkilöillä voi olla oikeus eläkkeeseen myös näistä maista. Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneet valtiot maksavat eläkkeen myös Suomeen. Muista maista karttunutta eläkettä ei välttämättä makseta Suomeen. Ulkomaan eläkkeitä haetaan samoilla lomakkeilla kuin Suomen eläkkeitä ja lisäksi täytetään U-liite. Siinä kysytään tietoja ulkomailla olosta ja työskentelystä. Jos hakija asuu Suomessa, Eläketurvakeskus hoitaa hakemusliikenteen. U-liite on syytä täyttää huolellisesti, sillä siinä esiintyviä tietoja käytetään pohjana eläkeoikeuden selvittämiselle ulkomailta. Mahdolliset työtodistukset tai muut liitteet on myös hyvä liittää hakemuksen mukaan.

​Mikä on elinaikakerroin?

Elinaikakertoimella eläkkeiden määrä sopeutetaan eliniän muutoksiin. Elinaikakerroin pienentää eläkettäsi, mutta sen vaikutusta voi korvata jatkamalla pidempään työelämässä. Elinaikakerrointa sovelletaan vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneille henkilöille. Sitä ei sovelleta perhe-eläkkeeseen.

Minne lähetän eläkehakemukseni?

Voit jättää eläkehakemuksesi mihin tahansa yksityisen tai julkisen alan eläkelaitokseen tai vakuutusyhtiön konttoriin, Eläketurvakeskukseen, Melan asiamiehelle tai Kelan palvelupisteeseen. Käsittelyn nopeuttamiseksi eläkehakemus mahdollisine liitteineen kannattaa kuitenkin palauttaa suoraan Eteraan. Lisätietoa Eläkkeen hakeminen ​

Työeläkeote

Mitä näen työeläkeotteestani?

Työeläkeotteeseen on merkitty otteen lähettämistä edeltävän vuoden loppuun saakka kaikki työsuhteesi ja mahdollinen yrittäjätoimintasi sekä karttuneen eläkkeesi määrä. Lisäksi otteella näkyvät tiedot eläkettä kartuttavista palkattomista etuuksista. Ulkomailla vakuutettu työskentely ei työeläkeotteella näy.

Työeläkeote sisältää nyt sekä yksityisen että julkisen sektorin ansiotiedot. Työeläkeotteelta voi tarkistaa koko työeläkekertymänsä, mihin kuuluu palkkatyö, yrittäjätoiminta ja eräät palkattomat etuudet.

Ennen vuotta 2005 TEL-työsuhteista on merkitty työskentelyaika sekä eläkepalkka. LEL- ja TaEL-työsuhteista työnantajakohtainen erittely on merkitty vuoteen 2006 saakka. LEL-, TaEL- ja TEL-lait kumottiin vuoden 2007 alussa ja voimaan TyEL.

Miten usein saan työeläkeotteen?

Työeläkeote lähetetään joka kolmas vuosi. Yli 60-vuotiaille se lähetetään vuosittain.

Verkossa voit kuitenkin tarkistaa työeläkeotteesi milloin haluat Eteran Oma eläke -palvelussa. Voit myös valita jatkossa sähköisen työeläkeotteen paperisen sijaan. Saat halutessasi muistutuksen sähköpostiisi, kun sähköinen työeläkeotteesi on luettavissa.​

Milloin työeläkettä alkaa karttua?

Työnantajan vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijän täytettyä 17 vuotta, seuraavan kuukauden alusta. Vastaavasti eläkettä alkaa karttua 17 vuoden täyttämisen jälkeen seuraavan kuukauden alusta.

Vuosina 2005-2016 eläkettä karttui 18-vuotiaasta alkaen. 

Ennen vuotta 2005 työnantajan vakuuttamisvelvollisuus alkoi, kun työntekijä oli täyttänyt 14 vuotta. Eläkettä alkoi karttua työntekijän täytettyä 23 vuotta.

Miten työeläkeotteen tietoja voi korjata?

Korjauspyynnön voit tehdä vaivattomasti täyttämällä sähköisen lomakkeen. Sähköiseen palveluun kirjautumiseksi tarvitset verkkopankkitunnukset.

Jos tiedoissasi on puutteita tai korjattavaa, ilmoita asiasta otteen lähettäneelle eläkelaitokselle. Eläkelaitos selvittää pyynnöstäsi alle 6 vuotta vanhat tietosi. Yli 6 vuotta vanhoista tiedoista sinun tulee itse toimittaa kirjallinen näyttö työsuhteen olemassaolosta, palkan määrästä tai palkattomasta etuudesta.

Hyväksyttäviä asiakirjoja ovat kopiot palkka- ja työtodistuksista,  yksilöidyt verotiedot sekä palkkaturvaviranomaisten ja tuomioistuinten lainvoimaiset päätökset palkasta ja työsuhdeajasta. Palkattomasta etuudesta vaaditaan kopio päätöksestä.

Älä ilmoita henkilökohtaisia tietoja ja työsuhdetietoja suojaamattomalla sähköpostilla, jotta tietosuoja säilyisi. Kun korjauspyyntösi on käsitelty, saat tiedon ratkaisusta postitse.

Onko työeläkeotteessani myös eläkearvio?

Viisi vuotta ennen vanhuuseläkeikääsi saat työeläkeotteen, jossa on arviot vanhuuseläkkeestäsi sekä tavoite-eläkeiästäsi.

Työeläkeotteen arviot koskevat vain yksityissektorin töistä ansaittua eläkettä. Arviot perustuvat siihen, että ansiotasosi säilyy nykyisenä eläkkeelle siirtymiseen asti. 

Saavatko yrittäjät työeläkeotteen?

Yrittäjät saavat työeläkeotteen omalta työeläkeyhtiöltään kuten muutkin. Siinä näkyvät eläkkeeseen oikeuttavat yrittäjän työtulot sekä myös muista mahdollisista töistä kertyneet ansiot. Myös maatalousyrittäjät saavat työeläkeotteen.

Jos työtulossa on virhe, ota yhteyttä silloiseen eläkevakuutusyhtiöösi.


Ammatillinen kuntoutus

hhh

​Milloin ammatillista kuntoutusta kannattaa hakea?

Jos sairaus alkaa haitata työntekoasi, kannattaa kuntoutusvaihtoehtoja alkaa selvittää heti omalla työpaikalla esimiehesi tai työterveyshuollon kanssa.

Ammatillisena kuntoutuksena myönnetään työkokeilua, työhön valmennusta sekä opiskelua uuteen ammattiin.

Kuka on oikeutettu ammatilliseen työeläkekuntoutukseen?

Kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on koulutuksen tai työn kautta saavutettu ammattitaito ja työhistoriaa noin 5 vuotta. Henkilöllä tulee olla työansioita tienattuna edellisenä viitenä vuotena 34 910,29 € (vuoden 2017 tasossa).

Lisäksi henkilöllä tulee olla todettuna työkyvyttömyyden uhka viiden vuoden kuluessa ilman ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä.

Miten ammatillista kuntoutusta haetaan?

Hakijan tulee toimittaa hakemus työeläkekuntoutuksesta (ETK 2136). Liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto, jossa hoitava lääkäri ottaa kantaa ammatillisen kuntoutuksen tarpeeseen.

 Päätöksen kuntoutuksesta tekee työeläkeyhtiö.

​Mikä on toimeentuloni kuntoutuksen aikana?

Työkokeilun, työhönvalmennuksen ja uudelleenkoulutuksen aikana toimeentulonasi on pääsääntöisesti Eteran maksama kuntoutusraha. Kuntoutusrahan määrä on laskennallinen työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla.

Jos olet määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli kuntoutustuella, saat eläkkeen lisäksi 33 prosentin kuntoutuskorotuksen.

​Verotetaanko kuntoutusetuutta?

Kuntoutuksen ajalta maksettava etuus on verotettavaa tuloa. Pyydä verotoimistosta uusi verokortti kuntoutusetuutta varten. ​​​​