Millainen on eläketurvasi?

​Jokaisella ansiotyötä tekevällä on lakisääteinen oikeus työeläkkeeseen. Kun työnantajasi palkkaa sinut, hänen on otettava sinulle eläkevakuutus. Työeläke turvaa toimeentulosi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja puolison kuoleman varalta ja antaa sinulle oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen sairauden tai vamman uhatessa työkykyä.

Kaikki 18-67 –vuotiaat yksityisalojen työntekijät vakuutetaan Suomessa TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan. Työelämäsi aikana voit kartuttaa eläkettä usean eri eläkelain mukaan.


Työeläke-etuudet

  • Vanhuuseläkkeelle voit jäädä joustavasti 63–68 vuoden iässä.
  • Ennen vuotta 1952 syntyneet voivat edelleen jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Tällöin eläkettä pienennetään 0,6 prosenttia jokaiselta varhennuskuukaudelta, ja vähennys on pysyvä.
  • Osa-aikaeläkkeen ikäraja on 61 vuotta vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneillä. Ennen vuotta 1954 syntyneillä osa-aikaeläkkeen alaikäraja on 60 vuotta.
  • Työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentulosi, jos heikentynyt terveydentila vie työkykysi.
  • Ammatillinen kuntoutus tukee sairauden tai vamman uhatessa työkykyäsi.
  • Perhe-eläke on lesken ja lasten toimeentulon turvana.