Millainen on eläketurvasi?

​​​​Jokaisella ansiotyötä tekevällä on lakisääteinen oikeus työeläkkeeseen. Työeläkkeet uudistuvat vuonna 2017.

Työeläke turvaa toimeentulosi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja puolison kuoleman varalta ja antaa sinulle oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen sairauden tai vamman uhatessa työkykyä.

Kaikki 18-67 –vuotiaat yksityisalojen työntekijät vakuutetaan Suomessa TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan. Työelämäsi aikana voit kartuttaa eläkettä usean eri eläkelain mukaan.


Työeläke-etuudet 31.12.2016 saakka

  • Vanhuuseläkkeelle voit jäädä joustavasti 63–68 vuoden iässä.
  • Osa-aikaeläkkeeseen on oikeus 61 vuotta täyttäneillä. 
  • Työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentulosi, jos heikentynyt terveydentila vie työkykysi.
  • Ammatillinen kuntoutus tukee sairauden tai vamman uhatessa työkykyäsi.
  • Perhe-eläke on lesken ja lasten toimeentulon turvana.

Työeläke-etuudet vuodesta 2017 alkaen

  • Vanhuuseläkkeen ikäraja nousee asteittain vuodesta 2017 alkaen. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneitä.
  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke antaa mahdollisuuden nostaa osa eläkkeestä ennen varsinaista vanhuuseläkeikää riippumatta siitä, jatkaako työntekoa vai ei. Vuonna 2017 vanhuuseläkettä voi nostaa osittaisena aikaisintaan 61-vuotiaana.
  • Työkyvyttömyyseläke, ammatillinen kuntoutus ja perhe-eläke säilyvät ennallaan.
  • Työuraeläkkeen saaminen edellyttää työskentelyä rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä. Se edellyttää myös 63 vuoden ikää ja vähintään 38 vuoden työuraa. Ensimmäiset työuraeläkkeet voidaan myöntää vuonna 2018.