Eläkkeen hakeminen

​​​​​​​​​​Eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkeikää nostetaan vuoden 2017 jälkeen kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä.

Vuonna 1954 tai sitä ennen syntyneet voivat siirtyä vanhuuseläkkeelle 63–68-vuotiaana.

Hae vanhuuseläkettä

Vanhuuseläkettä täytyy hakea. Saadaksesi vanhuuseläkkeen sinun tulee päättää työsuhteesi.

Jos olet yrittäjä, YEL-vakuutuksesi päätetään hakiessasi vanhuuseläkettä. Voit kuitenkin jatkaa yritystoimintaasi, vaikka sinulle myönnetään vanhuuseläke. 

Käsittelemme eläkehakemuksesi Eterassa, jos kahden viimeisen työvuotesi ansiot on pääosin vakuutettu Eterassa. Yksi eläkelaitos tekee eläkepäätöksen ja maksaa koko eläkkeesi. Jos olet viimeksi ollut työeläkevakuutettuna Eterassa, voit lähettää eläkehakemuksesi Eteraan.

Työeläkettä ja kansaneläkettä haetaan samalla lomakkeella.

Miten haen eläkettä?

  • Voit ensin laskea arvion eläkkeesi määrästä Eteran Oma eläke -palvelussa. Palveluun voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi. Palvelun löydät osoitteesta etera.fi/omaelake
  • Sovi työsuhteen päättämisestä työnantajan kanssa, kun tiedät milloin haluat jäädä eläkkeelle. Vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan työsuhteen päättymistä seuraavan kuukauden alusta.
  • Hae eläkettä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeen haluttua alkamista. Täytä eläkehakemus osoitteessa etera.fi/omaelake. Kirjaudut Oma eläke -palveluun omilla verkkopankkitunnuksillasi.

Muiden eläkkeiden hakeminen​

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen

​Työkyvyttömyyseläke- ja osatyökyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitset aina B-lääkärinlausunnon. Kuntoutustukea haettaessa tarvitset suunnitelman hoito- tai kuntoutustoimenpiteistä.

Hoitava lääkärisi toteaa aina ensi työkyvyn alenemisen ja kirjoittaa B-lääkärintodistuksen työkyvyttömyyseläkettä varten. Eläkeyhtiö ratkaisee työkyvyttömyyseläkehakemuksen ottaen huomioon kaikki eläkkeen saamiseen vaikuttavat asiat.

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä ja osatyökyvyttömyyseläkettä työkyvyttömyyseläkehakemus-lomakkeella. Samalla hakemuslomakkeella haetaan myös kuntoutustukea tai osakuntoutustukea sekä kansaneläkettä.

Perhe-eläkkeen hakeminen

Jokaisesta perhe-eläkkeen hakijasta täytetään oma hakemuslomake. Perhe-eläkettä haetaan Perhe-eläkehakemuslomakkeella. Lapsen eläkettä haettaessa täytetään jokaisesta lapsesta erikseen Lapsen perhe-eläkehakemus. Molemmat lomakkeet tulee täyttää, vaikka eläkettä haettaisiinkin vain lapselle. Perhe-eläkettä kannattaa hakea puolen vuoden kuluessa edunjättäjän kuolemasta, sillä ilman erityistä syytä perhe-eläkettä ei makseta pidemmältä ajalta takautuvasti.

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakeminen

Kun suunnittelet siirtyväsi osittaiselle vanhuuseläkkeelle, täytä ja lähetä  Osittainen varhennettu vanhuuseläke -hakemus Eteraan.

Ennen vuotta 2017 voimassaolleesta osa-aikaeläkkeestä poiketen  eläkkeeseen ei liity palkka- tai työaikaseurantaa. Sinulla on oikeus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen myös saadessasi työttömyyspäivärahaa.