Eläkkeen karttuminen

​​​Eläkettä karttuu vuosiansioistasi karttumasääntöjen perusteella.

Eläkkeen karttumista koskeva lainsäädäntö muuttui vuonna 2017. Siihen saakka eläke on laskettu vuosiansioista ikää vastaavalla karttumaprosentilla.

Eläkkeen karttuminen vuodesta 2017 lähtien

Vuodesta 2017 alkaen eläkettä karttuu jo 17 vuoden iästä lähtien kaikenikäisille 1,5 pro­senttia palkasta vuodessa. Eläkettä ei kartu takautuvasti, vaan sääntö koskee niitä jotka täyttävät 17 vuotta vuonna 2017 tai sen jälkeen.  Yrittäjillä alaikäraja on 18 vuotta.

 • yli 17-vuotiailla työntekijöillä 1,5 %
 • yli 18-vuotiailla yrittäjillä 1,5 %
 • 53-62-vuotiailla 1,7 % siirtymäajalla vuosina 2017-2025

Työ­eläkemaksua ei enää vähennetä eläkkeen perusteena olevasta palkasta. 

Eläkkeen karttuminen vuosina 2005–2016

Eläkkeen karttumisprosentti muuttuu kunkin iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen:

 • 18−52-vuotiaana 1,5 %
 • 53−62-vuotiaana 1,9 %
 • 63−67-vuotiaana 4,5 %

Eläkkeen karttuminen vuoteen 2004 saakka

 • 1,5 % ennen 60 vuoden iän täyttämisvuotta
 • 2,5 % 60 vuoden iän täyttämisvuoden alusta.

Vuodesta 2005 lähtien työeläkettä alkoi kertyä 18 vuoden iässä aikaisemman 23 vuoden sijasta. Eläke ei kartu takautuvasti, vaan säännöt koskevat niitä, jotka ovat alle 23-vuotiaita vuoden 2005 jälkeen.

Eläkkeen karttumisen erityiskysymyksiä

Palkkakerroin

Palkkakerroin varmistaa, että ne ansiot, jotka olet hankkinut työurasi alkuvaiheessa säilyttävät arvonsa. Kun eläkettäsi lasketaan, aikaisempien vuosien ansiosi tarkistetaan palkkakertoimella. Palkkakertoimessa
 • palkkojen muutosten osuus on 80 prosenttia
 • hintojen muutosten osuus on 20 prosenttia.​​

​Palkattomien kausien eläketurva

Vuodesta 2005 lähtien sinulle on kertynyt eläkettä myös sellaisilta palkattomilta kausilta, joilta maksetaan työansioon perustuvaa etuutta. Näitä ovat esimerkiksi

 • tapaturma- ja ammattitautilain sekä liikennevakuutuslain mukaiset etuudet
 • ansiopäiväraha
 • vuorottelukorvaus
 • äitiys-, isyys- ja vanhempainraha
 • sairauspäiväraha
 • opiskelu
 • lapsen hoitovapaa.

Palkattomilta kausilta eläkkeesi karttuu

 • 1,5 prosenttia etuuden perusteena olevasta ansiosta
 • kuitenkin vähintään 727,29 euron (v.  2017) kuukausipalkan mukaan.

Karttuminen edellyttää, että työeläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita on ollut vähintään 17 455,15 euroa (v. ​2017).

Opiskelu ja lastenhoito

Opiskeluajalta sinulle kertyy eläkettä enintään viideltä vuodelta, ikään kuin olisit töissä 727,29 euron (v. 2017) kuukausipalkalla. Karttuman saat, jos opintosi päättyvät tutkinnon suorittamiseen. Lapsen hoitovapaan ajalta eläkettä karttuu saman kuukausipalkan mukaan siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta.

Tulevan ajan eläke

Tulevalla ajalla tarkoitetaan eläketapahtuman ja eläkeiän välistä ajanjaksoa. Se voi liittyä työkyvyttömyyseläkkeeseen, perhe-eläkkeeseen tai työttömyyseläkkeeseen.

Eläkettä karttuu seuraavasti:  

1) Eläketapahtuma (esim. työkyvyttömyyden alkaminen) vuonna 2005 tai aikaisemmin 50 ikävuoteen asti

 • 1,5 % 50-vuotiaasta 60-vuotiaaksi ​
 • 1,2 % 60-vuotiaasta 65-vuotiaaksi
 • 0,8 % vuotta kohti ​
2) Eläketapahtuma vuonna 2006-2009
 • 1,5 % vuodessa 50 vuoden ikään saakka
 • 1,3 % vuodessa 50-63 ikävuoden välillä.
3) Eläketapahtuma vuonna 2010-2016 
 • 1,5 % vuodessa 63 vuoden ikään saakka. 

4) Eläketapahtuma vuonna 2017 tai sen jälkeen

 •  1,5 % vuodessa oman ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka. Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneillä 65 vuoden ikään saakka. 
​Jos eläketapahtumasi on vuonna 2006 tai sen jälkeen, tulevan ajan ansio lasketaan eläketapahtumaa edeltävien 5 kalenterivuoden ansioista. Vuodesta 2005 lähtien ansioissa otetaan huomioon vuonna 2004 voimassa olleen ansiotoiminnan eläkepalkan​ tai työtulon lisäksi myös palkattomien jaksojen ansioperuste.
Tulevan ajan ansioissa huomioidaan tulona ​​1 454,59​ euroa kuukaudessa (v. ​2017​​​) alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja tutkintoon johtaneen opiskelun ajalta.

Tuleva aika huomioidaan vuodesta 2006 alkaen, jos sinulle on kertynyt työeläkevakuutuksen alaisia ansioita eläketapahtumavuotta edeltäneiden kymmenen vuoden aikana vähintään ​17 455,15​ euroa (vuonna ​​2017​​). ​