Osittainen vanhuuseläke

​​​​Vuoden 2017 alusta osa-aikaeläkkeen korvasi osittainen vanhuuseläke.

Vuoden 2017 alusta osa-aikaeläke poistui. Sen tilalle tuli osittainen  varhennettu vanhuuseläke. Se antaa mahdollisuuden nostaa osa eläkkeestä jo hieman ennen varsinaista vanhuuseläkeikää riippumatta siitä, jatkaako työntekoa vai ei.

  • Vuonna 2017 vanhuuseläkettä voi nostaa osittaisena aikaisintaan 61-vuotiaana. Vuonna 1964 syntyneillä ja sitä nuoremmilla ikäraja on 62 vuotta.
  • Osittaisen vanhuuseläkkeen voi ottaa myös lykättynä eli alimman vanhuuseläkeiän jälkeen.
  • Osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen ei edellytä
    työsuhteen päättymistä tai työnteon vähentämistä.
  • Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä, jonka saa vanhuuseläkettä hakiessa.
  • Kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia.
  • Osittaista vanhuuseläkkeen osaa koskee varhennusvähennys, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Vähennys on pysyvä ja vaikuttaa koko eläkeajan kuukausieläkkeen suuruuteen. 
  • Esimerkki: Jos 1 000 euron karttuneesta eläkkeestä otetaan maksuun puolet eli 500 euroa tasan vuosi (12 kk) ennen alinta vanhuuseläkeikää, pienennetään eläkettä 12 x 0,4 % = 4,8 % eli 24 euroa. Lisäksi eläke tarkistetaan elinaikakertoimella.
  • Sinulla on oikeus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen myös saadessasi työttömyyspäivärahaa.

Osa-aikaeläke

Osa-aikaeläkettä on voinut hakea vuoden 2016 loppuun saakka. Ennen sitä myönnetyt osa-aikaeläkkeet ansioita ja työaikaa koskevine ehtoineen säilyvät ennallaan.