Eläke ja ulkomailla työskentely

​​​​Työnteko kartuttaa eläkettäsi myös ulkomailla, mikäli työskentelysi on eläkevakuutettu joko Suomessa tai kohdemaassa. Jos lähdet ulkomaille ulkomaisen työnantajan palvelukseen, eläkkeesi karttuu yleensä työskentelymaan lakien mukaan.

Jos työskentelet ulkomailla suomalaisen työnantajan palveluksessa lähetettynä työntekijänä, eläkkeesi karttuu todennäköisesti Suomeen. Nämä ulkomaantyöjaksot voit tarkistaa myös työeläkeotteestasi.

Voit hakea ulkomailla tehdystä työstä karttunutta eläkettä tavalliseen tapaan Eteran kautta, jos työskentelymaasi on EU- tai ETA-maa, Sveitsi tai ns. sopimusmaa, jonka kanssa Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus. Suomella on sosiaaliturvasopimus Pohjoismaiden, USA:n, Kanadan, Chilen, Intian, Israelin ja Australian sekä 1.2.2017 alkaen Kiinan ja Etelä-Korean kanssa.

Eläkkeet sopimuksettomista maista

Jos työskentelet maassa, joka ei kuulu EU:hun tai ETA:an ja jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, et automaattisesti saa tällaisessa maassa ansaitsemaasi eläkettä Suomeen. Asia on kuitenkin syytä selvittää tapauskohtaisesti. Lisätietoja voit kysyä Eläketurvakeskuksesta.

Eläkkeen hakeminen ulkomaantyöstä

Ulkomailla ansaittua eläkettä voit hakea samalla lomakkeella kuin Suomen eläkettä. Jos asut eläkettä hakiessasi Suomessa, sinun tulee ilmoittaa eläkehakemuksessasi kaikki ne maat, joissa olet aikaisemmin asunut tai työskennellyt. 

Lisäksi sin​un tulee täyttää U-lomakkeeseen (Asuminen ja työnteko ulkomailla) asumis- ja työskentelyaikasi eri maissa. Liitä mukaan myös ulkomaan työskentelyäsi koskevat asiakirjat (esim. työtodistus). Näin asiasi käsittely helpottuu ulkomaisessa eläkelaitoksessa. Eläketurvakeskus välittää hakemuksesi työskentelymaiden viranomaisille. 

Jos asut eläkettä hakiessasi jossain sopimusmaassa, sinun tulee ilmoittaa, että olet työskennellyt tai asunut Suomessa. Silloin asuinmaasi vakuutuslaitos toimittaa hakemuksen Suomeen, ja eläkeasiasi tulee vireille myös Suomessa.​ ​

Suomessa ansaittu eläke voidaan maksaa ulkomaille siellä asuvalle eläkkeensaajalle. ​​

Hakemuksen jättäminen

Hakemuskäsittelyn nopeuttamiseksi eläkehakemus ja U-lomake kannattaa palauttaa suoraan Eteraan:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
Eläkkeet
Tunnus 5002388
00003 VASTAUSLÄHETYS