Vanhuuseläke

​​​​​​Eläkeikä nousee vähitellen 2017 vuodesta alkaen. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä.

Ennen vuotta 1955 syntyneet voivat siirtyä vanhuuseläkkeelle nykylainsäädännön mukaan 63–68 vuoden iässä.

Työsuhteen päättäminen

Vanhuuseläkkeen myöntäminen edellyttää työsuhteesi päättämistä. Eläkettä hakiessasi sinun on tiedettävä työsuhteen päättymispäivämäärä, vaikka työsuhteesi hakemusta jättäessäsi vielä jatkuisi. Eläke voi kuitenkin alkaa vasta, kun työsuhde on päättynyt.

Vanhuuseläke vuodesta 2017 lähtien

Vanhuuseläkeikä nousee asteittain vuodesta 2017 alkaen. Uudet ikärajat koskevat 1955 tai sen jälkeen syntyneitä. Vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Vanhuuseläkkeen yläikäraja nousee myös asteittain.

Vuosina 1955–57 syntyneillä vanhuuseläkkeen yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja 1962 syntyneillä ja sitä nuoremmilla 70 vuotta.

Voit jatkaa työntekoa myös vanhuuseläkkeen rinnalla. Työnteko eläkkeen aikana kartuttaa uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa.

Voit hakea vanhuuseläkettä Oma eläke -palvelussa

Vanhuuseläkettä haetaan Eteran Oma eläke -palvelussa osoitteessa etera.fi/omaelake. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.


​Vanhuuseläkehakemuksen keskimääräinen käsittelyaika Eterassa on noin kuusi viikkoa (44 päivää). Jos olet työskennellyt ulkomailla, eläkehakemuksesi käsittelyaika saattaa olla pidempi.