Muutto ja asuminen ulkomailla

Kun muutat ulkomaille, ilmoita uusi osoitteesi Eteraan. Huolehdi myös että maksuyhteystietosi ovat ajan tasalla.  

Jos muutat ulkomaille tai ulkomailla, ilmoita uusi osoite viipymättä Eteraan. Voit tehdä ilmoituksen eläkkeiden maksupalveluun puhelimitse 010 197 051 (arkisin 9-15) tai sähköpostitse maksupalvelu@etera.fi tai oheisella lomakkeella.

Eläke voidaan maksaa eläkkeensaajan toivomuksesta joko Suomeen tai ulkomaille.

Asumisilmoitus tulee tehdä vuosittain

Tarkistamme vuosittain, että edellytykset eläkkeen maksamiseen täyttyvät (TyEL 113 §). Tätä varten lähetämme vuodenvaihteessa asumisilmoituslomakkeen ulkomailla asuville eläkkeensaajille ja pyydämme palauttamaan lomakkeen täytettynä määräaikaan mennessä.

Ilmoita uusi tilinumero kirjallisesti

Jos tilinumerosi muuttuu, ilmoita se kirjallisesti. Tilinumeroilmoituksessa tulee olla eläkkeensaajan nimi ja henkilötunnus, kansainvälinen IBAN-tilinumero ja pankin BIC/SWIFT-tunnus sekä eläkkeensaajan allekirjoitus. Voit ilmoittaa uuden tilinumeron oheisella lomakkeella.

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan verotus

Ulkomailla asuvien eläkkeensaajien eläke verotetaan Suomessa. Eläkkeestä toimitetaan tulon suuruudesta riippuva ennakonpidätys samalla tavalla kuin Suomessa asuvienkin eläkkeistä. Veroa ei peritä, jos Suomesta maksettava eläketulo jää alle verotettavan määrän tai jos asuinmaan ja Suomen välinen verosopimus estää eläkkeen verottamisen Suomessa. Vaikka eläkettä ei Suomessa verotettaisi, siitä voidaan silti periä sairaanhoitomaksu.

Lisätietoa verohallinnon sivuilla

www.vero.fi