Työeläkekortti ja eläketodistus

​​​​Saat työeläkekortin Eterasta eläkepäätöksesi mukana. Työeläkekortti lähetetään niille eläkkeensaajille, jotka saavat seuraavia eläkkeitä:

  • vanhuuseläke
  • varhennettu vanhuuseläke
  • työkyvyttömyyseläke
  • yksilöllinen varhaiseläke.

Työeläkekortilla saa alennuksia vakiintuneen käytännön mukaan eri tahoilta. Työeläkekortin voi tilata Eteran eläkeneuvonnasta.

Todistus eläkkeen määrästä

Jos tarvitset todistuksen eläkkeen määrästä esimerkiksi asumistukihakemusta varten, voit tilata sen tästä lomakkeella.