Työssä ja eläkkeellä

​​​​Voit jatkaa työntekoa myös eläkkeellä ollessasi. Eläkkeen rinnalla voit työskennellä tietyin rajoituksin ansiotyössä tai toimia yrittäjänä ilman, että se vaikuttaa eläkkeeseesi. Ansaintaraja riippuu eläkelajista.

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä 1,5 % aina 68 ikävuoden täyttämiseen asti. Uutta karttunutta eläkettä sinun on erikseen haettava.

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeen rinnalla voit työskennellä vapaasti ilman ansaintarajaa. Vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä ansiotyöstä ja yrittäjätoiminnasta karttunutta uutta eläkettä on erikseen haettava. Uudet eläkkeet myönnetään hakemuksesta 68 vuoden täyttymistä seuraavan kuukauden alusta.

Vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttunut uusi eläke myönnetään aina 68 vuoden täyttämisen jälkeen riippumatta siitä, minkä ikäisenä olet lopettanut eläkkeen rinnalla työskentelyn.

Osa-aikaeläke

Osa-aikaeläkkeen ansaintaraja määritellään eläkkeen alkaessa. Osa-aikaisen työn ansiot saavat olla alimmillaan 35 % ja korkeimmillaan 70 % kokoaikaisen työn ansioistasi.

Mikäli osa-aikaeläkkeesi ehdoissa tai ansiotuloissasi tapahtuu muutoksia, sinun tulee ottaa yhteyttä Eteraan. Osa-aikaeläkkeesi lasketaan uudestaan, jos osa-aikatyön ansiosi muuttuvat huomattavasti.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkkeen aikana voit ansaita enintään 40 % työkyvyttömyyden alkamista edeltäneestä keskiansiostasi ilman,
että se vaikuttaa eläkkeeseesi. Osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana raja on 60 %.

Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voit kuitenkin aina ansaita vähintään ​737,45 euroa kuukaudessa vuonna ​2017.

Oman ansaintarajasi voit selvitää myös soittamalla eläkeneuvontaamme.