Monipuolisia reaalisijoituksia

​​​Reaalisijoitukset kattavat sijoitukset kiinteistöihin, infrastruktuuriin ja metsään. Reaalisijoitukset ovat fyysisiä sijoituskohteita, joilla on harvoja korvaavia vaihtoehtoja ja siksi niiden kysyntä säilyy hyvänä yli syklien.

Sijoitukset tuottavat tasaista pitkän aikavälin kassavirtaa ja niiden arvo kasvaa yleensä inflaation mukana. Reaalisijoituksilla on matala korrelaatio osake- ja korkomarkkinoihin ja niiden volatiliteetti on maltillinen.

Eteran reaalisijoituksista suurin osa on kiinteistöjä. Muita reaalisijoituksia ovat infrastruktuurihankkeet ja rahastot sekä metsäomaisuus ja lainat, joiden vakuutena on kiinteistöjä tai muita edellä mainittuja reaaliomaisuuseriä.

Etera on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista lähes miljardin euron kiinteistösijoituksillaan. Kiinteistösijoituksista valtaosa on suoria sijoituksia suomalaisiin kiinteistöihin. Sijoituksia tehdään myös kiinteistörahastoihin. Vastuullisuus korostuu kiinteistösijoittamisessa ja rakennuttamisessa. Uudisrakentamisella on myös tärkeä työllistävä vaikutus.

Kiinteistösalkku on hajautettu hyvin

Etera sijoittaa kiinteistöihin, koska niiden tuotto on suhteellisen tasainen, ja ne lisäävät salkun inflaatiosuojaa. Kiinteistöjen hinnat seuraavat yleisesti ottaen viiveellä taloudellisia suhdanteita, ja ovat yksi tapa hajauttaa sijoitussalkkua. Eteran kiinteistösalkku on hajautettu kiinteistöjen erilaisen käytön, maantieteellisen sijainnin ja vuokralaisten suhteen.

Sijoituksia liike-, toimisto- ja asuinkiinteistöihin

Eteran kiinteistösijoituksista valtaosa on suoria sijoituksia suomalaisiin liike-, toimisto- ja asuinkiinteistöihin sekä asunto-osakehuoneistoihin. Suoria kiinteistösijoituksia pyritään ensisijaisesti tekemään keskeisille paikoille rakennettaviin uudisrakennuskohteisiin. Etera sijoittaa myös palvelu- ja senioritaloihin eri puolille Suomea.

Vuokratontit ovat pitkäaikaisia sijoituksia

Etera on sijoittanut myös asuntojen vuokratontteihin. Etera on ostanut tontteja pääkaupunkiseudulta ja vuokrannut niitä rakennusliikkeille tai niiden perustamille asunto-osakeyhtiöille pitkillä vuokrasopimuksilla. Etera jää tonttien pitkäaikaiseksi omistajaksi.

Ympäristövastuullista rakennuttamista

Kiinteistösijoitusten myötä Etera on mukana rakentamassa Suomea. Suorissa kiinteistösijoituskohteissa korostetaan elinkaariajattelua, joustavuutta muutoksille ja ympäristövaikutusten huomioimista. Uusilla Eteran rakennuttamilla toimistokohteilla on kansainvälinen ympäristösertifikaatti LEED. Myös asuntokohteissa pyritään hyvään energiatehokkuuteen.

Etera kuuluu energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Myös kulutettavan energian syntyperään kiinnitetään huomiota. Eteran sähkösalkulle on hankittu vihreän sähkön sertifikaatti, eli Eteran kiinteistöissä kulutettu sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Kiinteistöjen käyttäjiltä kerätään jatkuvasti asiakaspalautetta, jonka perusteella toimintaa kehitetään. Tavoitteenamme ovat hyvät ja pitkäaikaiset vuokrasuhteet.

Rahastosijoitukset täydentävät kiinteistösalkun

Kiinteistösijoituksia on tehty myös sekä koti- että ulkomaisiin kiinteistörahastoihin. Rahastojen avulla kiinteistösalkulle voidaan hakea hajautusta sellaisilla kohteilla, jotka olisivat suorina sijoituksia haasteellisia, kuten suuret tai erikoisosaamista vaativat kohteet. Rahastosijoittaminen tarjoaa myös mahdollisuuden laajemmalle maantieteelliselle hajauttamiselle, ja ulkomaisten rahastojen avulla on mahdollista hakea hajautusta myös markkinasykleihin.