Kotitalousvähennys

​​​​​​Voit saada kotitalousvähennyksen kotonasi tai vapaa-ajan asunnossasi teetetystä remontointi-, perusparannus- ja kunnossapitotyöstä sekä kotitaloustyöstä.

Kun ostat palveluja kotiin, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä.

Uudisrakentamisesta ei voi saada kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät esimerkiksi kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asennusta.

Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Myös kuolinpesä voi saada kotitalousvähennyksen, mutta pääsääntöisesti ainoastaan henkilön kuolinvuodelta. Asunto-osakeyhtiö ei voi saada kotitalousvähennystä

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksenä voit vuonna 2017 vähentää 20 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut tai 50 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta.

Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista.

Kotitalousvähennystä haetaan verotoimiston kautta.

​Kotitalousvähennys

2017
​vähennyksen enimmäismäärä​2400 € / puoliso
​Vähennyksen omavastuu (henkilökohtainen)​100 € / henkilö
​Vähennykseen oikeuttavat kustannukset työntekijän palkasta​20 %
​Vähennysoikeus yritykselle maksetusta arvonlisäverollisesta työkorvauksesta​50 %

Jos kotitalous on palkannut työntekijän tekemään kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä, kotitalousvähennyksenä saa vähentää kotitalouden työstä maksaman sosiaaliturvamaksun, eläkevakuutusmaksun, tapaturmavakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä lisäksi 20 prosenttia maksetusta palkasta. 

Kotitalousvähennys ETA-maissa tehdystä työstä

Kotitalousvähennyksen saa myös ulkomaalaiselle yritykselle ulkomailla tehdystä työstä maksetusta työkorvauksesta.
Edellytyksenä on, että ulkomaalainen yritys on merkitty Suomen ennakkoperintärekisteriin tai oman maansa vastaavaan rekisteriin tai yrityksen kotimaan viranomaiselta tarvitaan todistus siitä, että yritys on maksanut veronsa ja antanut säädetyt veroilmoitukset.

Työ yritykseltä tai ammatinharjoittajalta

Jos teet sopimuksen ammatinharjoittajan tai yrityksen kanssa muista tarkistaa, kuuluuko yritys
ennakkoperintärekisteriin. Rekisterimerkintä on varmistettava ennen sopimuksen tekoa. Jos ammatinharjoittaja tai yritys kuuluu rekisteriin, se maksaa itse omat ennakkoveronsa.

Kotitalousvähennyksen saaminen edellyttää aina, että työn tehnyt yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Jos maksun saanut yritys tai yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, ei kotitalousvähennystä myönnetä.

Voit tarkistaa rekisterimerkinnän

Voit laskea kotitalousvähennyksen määrän Eteran laskurilla.

 

Vähennyskelvottomat kotitaloustyöt

Uudisrakentaminen ja kaikki siihen verrattava rakentaminen ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista on muun muassa laajentaminen, käyttötarkoituksen muuttaminen tai sisätilojen täydellinen uusiminen. Myös grillikatoksen tai leikkimökin rakentaminen on uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista. Uudisrakentamisena ei pidetä kuitenkaan kattamattomien rakennelmien, esimerkiksi pation, laiturin tai aidan rakentamista ennestään rakennettuun rakennukseen.

Kotitalousvähennystä ei saa muualla kuin verovelvollisen käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tapahtuvasta kotitaloustyöstä. Myöskään henkilön kotona tai vapaa-ajan asunnolla tapahtuvat esiintymiset eivät ole tavanomaista kotitaloustyötä.

Kotitalousvähennystä ei voi saada piha-alueen ulkopuolella tapahtuvasta puunkaatotyöstä, eikä myöskään piha-alueen laajentamiseen liittyvistä puunkaatotöistä. Kotitalousvähennykseen ei oikeuta myöskään uudisrakentamiseen ja siihen verrattavaan rakentamiseen liittyvät puidenkaatotyöt.