Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa

​Työeläkevakuutusmaksun eli TyEL-maksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä maksuja ovat sosiaaliturvamaksu sekä tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus-
ja ryhmähenkivakuutusmaksu.

Nämä maksut määräytyvät työntekijän veron ennakonpidätyksen alaisen palkan mukaan.

Kotitalouden on huolehdittava työsuhteeseen liittyvistä pakollisista vakuutuksista ja maksuista. 

  • Lakisääteinen eläkevakuutus takaa työntekijälle eläketurvan vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle sekä perhe-eläkkeen omaisille.
  • Tapaturmavakuutus määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan.
  • Ryhmähenkivakuutusmaksu maksetaan samaan vakuutusyhtiöön kuin tapaturmavakuutusmaksu.
  • Työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Työttömyysvakuutusrahastolle (www.tvr.fi).
  • Verottajalle tärkeimmät työnantajan velvollisuudet ovat palkan ennakonpidätyksestä huolehtiminen, sosiaaliturva-maksun maksaminen ja kausiveroilmoituksen sekä vuosi-ilmoituksen antaminen.

Taulukosta näet, mistä maksuista sinun on työnantajana huolehdittava.
 
Sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät

Työ yritykseltä tai ammatinharjoittajalta

Jos tilaat työn yrittäjältä, yritykseltä tai urakoitsijalta, ne huolehtivat yleensä puolestasi kaikista työnantajamaksuista.

Jos teet sopimuksen ammatinharjoittajan tai yrityksen kanssa muista tarkistaa, kuuluuko se ennakkoperintärekisteriin. Rekisterimerkintä on varmistettava ennen sopimuksen tekoa.
Jos ammatinharjoittaja tai yritys kuuluu rekisteriin, se maksaa itse omat ennakkoveronsa. Jos rekisterimerkintää ei ole, on laskun määrästä toimitettava ennakonpidätys.

Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, et voi saada kotitalousvähennystä.

Voit tarkistaa rekisterimerkinnän
www.ytj.fi -palvelusta
• Verohallinnon palvelunumerosta 020 697 030.