Muut työnantajavelvoitteet

​​​​​Jos palkkaat työntekijän, muistathan hoitaa eläketurvan lisäksi myös muut työnantajavelvoitteesi. 

Olemme koonneet kotitaloustyönantajalle muistilistan hoidettavista maksuista ja ilmoituksista.

Työntekijälle annettava tosite

Kotitaloustyönantajan tulee antaa maksamistaan palkoista työntekijälle tositteet. Tosite on vapaamuotoinen. Siinä tulee kuitenkin olla ainakin seuraavat tiedot:

 • Työnantajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero
 • Työntekijän nimi, henkilötunnus ja osoite
 • Palkan ja siitä toimitetun ennakonpidätyksen määrä
 • Palkanmaksun ajankohta
 • Työntekijältä perityn työntekijän eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun määrä
 • Päivärahamaksun määrä.

Tosite on annettava työntekijälle, vaikka ennakonpidätystä ei olisi toimitettu lainkaan tai ennakonpidätys on toimitettu vain osasta palkkaa.

Tositteiden säilyttäminen

Mahdollista tarkastusta varten kotitalouksien tulee tehdä maksamistaan palkoista muistiinpanot, joista ilmenee:

 • työntekijän nimi ja henkilötunnus
 • palkanmaksupäivä
 • maksetun rahapalkan määrä ja luontoisedun raha-arvo
 • maksetut kustannusten korvaukset
 • aika, jolta palkka on maksettu.

Muistiinpanot, laskut ja kuitit säilytetään 6 vuotta palkanmaksuvuoden päättymisestä.

Työnantajan maksut ja ilmoitukset

Työeläkevakuutus

​Kaikki yksityisalojen 17–67-vuotiaat työntekijät kuuluu työeläkevakuuttaa TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan. Lain piiriin kuuluvat sekä suomalaiset että Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät.

TyEL-vakuutuksen saat helposti Eterasta.

Lakisääteinen tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun kotitalous on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana työstä palkkaa yli 1200 euroa. Vakuuttamisvelvollisuus on kalenterivuosi- ja työnantajakohtainen. Kaikki kotitalouden vuoden aikana teettämä työ otetaan huomioon. Työansiot lasketaan yhteen.

Ota lakisääteinen tapaturma- ja ammattitautivakuutus työntekijöillesi aina ennen töiden aloittamista. Vakuutusta ei voi hankkia takautuvasti. Vakuutus korvaa työssä ja työmatkalla sattuneita vahinkoja. Tapaturmavakuutus korvaa tapaturman hoitokuluja ja tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan työssä sattuneista tapaturmista työntekijöille tai heidän omaisilleen.

Tarkempia tietoja lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta saa Eteran kumppaneilta Fennialta tai Pohjantähdeltä tai Tapaturmavakuutuskeskuksesta, www.tvk.fi

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Ryhmähenkivakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana ja sen perusteella maksetaan työntekijän kuoleman johdosta korvausta edunsaajille. Vakuutus on otettava siitä vakuutusyhtiöstä, jossa työnantajalla on tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutus työntekijöilleen.

Työttömyysvakuutusmaksu

​Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun kotitalous on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana työstä palkkaa yli  1 200 euroa. Vakuuttamisvelvollisuus on kalenterivuosi- ja työnantajakohtainen. Kaikki kotitalouden vuoden aikana teettämä työ otetaan huomioon. Työansiot lasketaan yhteen.

Alle 17-vuotiaasta tai 65 vuotta täyttäneestä työntekijästä työttömyysvakuutusmaksua ei tarvitse maksaa.

Työnantaja maksaa sekä työnantajan että työntekijän työttömyysvakuutusmaksun Työttömyysvakuutusrahastolle, tvr.fi. Työntekijän osuus peritään palkanmaksun yhteydessä.

Työttömyysvakuutusrahaston päätehtävä on ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien rahoittaminen.

Jos kotitalous ei maksa esim. lastenhoitajalle muuta palkkaa Kelan tukien lisäksi, työnantaja maksaa sekä palkansaajan että työnantajan työttömyysvakuutusmaksun Työttömyysvakuutusrahastolle. Esimerkiksi lastenhoitaja voi olla työsuhteessa lapsen vanhempiin, mutta osa palkasta tai koko palkka maksetaan yksityisen hoidon tukena KELA:n kautta.

Sairausvakuutusmaksu ja ennakonpidätys

​Verottajalle pitää toimittaa ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu.

Ennakonpidätysten ja sairausvakuutusmaksujen maksu

Palkoista pidätetyt ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusvakuutus tulee maksaa OmaVero-palvelussa palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Jos 12. päivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi.

Maksettaessa on aina käytettävä Verohallinnon antamaa henkilökohtaista viitenumeroa (verotiliviitettä), joka pysyy samana maksukerrasta toiseen. Henkilökohtaisen viitenumeron saa Palkka.fi- tai OmaVero-palvelusta tai ottamalla yhteyttä verotilin neuvontanumeroon 029 497 012 (pvm/mpm).

Milloin ennakonpidätystä ei tarvitse tehdä

Palkasta ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä eikä maksaa sairausvakuutusturvamaksua, jos

 • samalle työntekijälle maksetaan enintään 1 500 euroa kalenterivuodessa.
 • työntekijä on alle 16-vuotias
 • työntekijä on alle 68-vuotias 

Maksu on suoritettava sen kalenterikuukauden jälkeen maksetuista palkoista, jona työntekijä on täyttänyt täyttää 16 vuotta.

 Lisätietoja osoitteesta vero.fi/omavero.

Kotitalouksien vuosi-ilmoitus Verohallinnolle

Vuosi-ilmoitus on tehtävä verohallintoon kalenterivuoden aikana maksetuista palkoista ja työantajasuorituksista. Vuosi-ilmoitus on annettava, vaikka ennakonpidätystä ei olisi toimitettu.

Kotitalouden ei tarvitse antaa vuosi-ilmoitusta, jos työntekijälle maksetun palkan määrä ei ylitä 200 euroa kalenterivuodessa.

Vuosi-ilmoitus

 • Heti työsuhteen päätyttyä
 • Viimeistään kuitenkin palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.
 • Vuosi-ilmoitus annetaan sähköisesti tai paperilomakkeella.
 • Sähköisen vuosi-ilmoituksen voi antaa Palkka.fi-palvelun kautta tai Suomi.fi-palvelussa.
 • Paperilomakkeen voi tulostaa Verohallinnon sivuilta osiosta Vuosi-ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet.

Rakentamisilmoitukset Verohallinnolle

Kotitalouksien tulee ilmoittaa Verohallinnolle tiedot niistä rakennustöistä, joihin tarvitaan rakennuslupa. Tiedot on ilmoitettava ennen loppukatselmusta.

Rakentamisilmoituksessa pitää olla tiedot siitä, mitkä yritykset ovat tehneet rakennustyötä ja millaisia korvauksia yrityksille on maksettu. Jos kotitalous on itse palkannut työntekijät ja maksanut palkat, tiedot on annettava työntekijöistä ja työntekijöille maksetuista palkoista.​

Työ yritykseltä tai ammatinharjoittajalta

Jos tilaat työn yrittäjältä tai yritykseltä, ne huolehtivat yleensä puolestasi kaikista työnantajamaksuista.

Jos teet sopimuksen ammatinharjoittajan tai yrityksen kanssa muista tarkistaa, kuuluuko se ennakkoperintärekisteriin. Rekisterimerkintä on varmistettava ennen sopimuksen tekoa.
Jos ammatinharjoittaja tai yritys kuuluu rekisteriin, se maksaa itse omat ennakkoveronsa. Jos rekisterimerkintää ei ole, on laskun määrästä toimitettava ennakonpidätys.

Voit tarkistaa asian osoitteessa www.ytj.fi