Kotitalous työnantajana

​​​​Kun palkkaat rakennus- tai remonttimiehen, siivoojan, lastenhoitajan tai muun työntekijän ja maksat palkan suoraan tekijälle, sinusta tulee työnantaja.

Työnantajan pitää huolehtia palkan ja muiden työnantajamaksujen lisäksi myös työntekijän eläketurvasta, ennakonpidätyksestä ja vakuuttamisesta. 

 Työnantajan muistilista

  • Palkanmaksu palkansaajalle.
  • Palkasta toimitettava ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu maksettava verottajalle.
  • Työntekijän työeläkevakuutus (TyEL) Eteraan.
  • Tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen ottaminen vakuutusyhtiöstä.
  • Työttömyysvakuutusmaksun hoitaminen Työttömyysvakuutusrahastolle.
  • Rakentamisilmoitukset Verohallinnolle

Kenet vakuutetaan?

Kun kotitalous palkkaa työntekijän työsuhteeseen, sen on huolehdittava myös työnantajavelvoitteista. Kaikki yksityisalojen 17–67-vuotiaat työntekijät kuuluu työeläkevakuuttaa TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan.

Työntekijän tai työnantajan kansalaisuudella ei ole merkitystä. Suomessa tehty työ vakuutetaan Suomessa työnantajan tai työntekijän kansalaisuudesta riippumatta.

Alle 58,19 euron kuukausipalkoista ei kuitenkaan tarvitse maksaa TyEL-maksua.

Miten TyEL-maksu hoidetaan?

TyEL-maksun hoidat helpoiten Eteran verkkopalvelussa tekemällä TyEL-ilmoituksen ja maksamalla TyEL-maksun saman tien.
Sekä työnantaja että palkansaaja maksavat työeläkevakuutusmaksua. Työnantaja pidättää työntekijän osuuden hänen bruttopalkastaan ja maksaa kerralla koko työeläkemaksun.

Työnantajan TyEL-maksu
• Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu on ​25,1​ %
• sopimustyönantajan vakuutusmaksu on 25,1 % bruttopalkasta.

Työntekijän osuus TyEL-maksusta
• 17–62-vuotiaan työntekijän osuus on ​6,15​ %
• 53–62-vuotiaan työntekijän osuus on 7,65​ %
• 63–67-vuotiaan työntekijän osuus on 6,15 % .


Koska TyEL-maksu pitää maksaa?

Työnantajan on huolehdittava työntekijänsä eläketurvan järjestämisestä kuukauden kuluessa ensimmäisestä palkanmaksusta.

Kotitaloustyönantajana ilmoitat palkat ja maksat työeläkemaksun aina kuukausittain, viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä.

Kotitalouden on tehtävä maksamistaan palkoista muistiinpanot, joista selviävät vuosi-ilmoituksella ilmoitettavaksi vaaditut tiedot. Muistiinpanot ja palkanmaksuun liittyvät tositteet on säilytettävä vähintään palkanmaksuvuotta seuraavat kuusi vuotta.

Oletko tilapäinen vai sopimustyönantaja?

Kotitalous on tilapäinen työnantajana jos palveluksessa on vain satunnaisissa tai määräaikaisissa työsuhteissa olevia työntekijöitä ja työntekijöille yhteensä maksettavien palkkojen määrä on puolessa vuodessa alle ​​8 334​ €.

Jos taas työllistät säännöllisesti tai maksat palkkoja vähintään ​​8 334 € (vuonna ​2017​) puolen vuoden aikana, sinun tulee tehdä vakuutussopimus.

Sopimustyönantajana voit valita, ilmoitatko palkkatiedot vakuutusmaksuineen Eteraan kuukausittain vai vuosi-ilmoituksella.
Vakuutussopimuksen voit tehdä, vaikka ehdot eivät täyttyisikään. Näin voit hyödyntää sopimusasiakkuuden edut kuten asiakashyvityksen tuoman alennuksen vakuutusmaksuusi.