Au pairin palkkaaminen

​​​​Kotitalous voi palkata ulkomaisen au pair -työntekijän hoitamaan lapsia ja auttamaan kotitöissä. Jos perhe palkkaa au pairin, sen tulee hoitaa myös työnantajan velvollisuudet.

Kotitalous yleensä tarjoaa au pair -työntekijälle majoituksen ja ylläpidon sekä maksaa tälle taskurahaa. Au pair -työntekijälle maksettu taskuraha on tämän veronalaista palkkaa. Myös majoituksesta, ruoasta ja muusta ylläpidosta saatu luontoisetu on työntekijän veronalaista palkkaa. Palkan verotukseen vaikuttaa se, miten kauan työntekijä Suomessa oleskelee.

Jos au pair- työntekijä oleskelee Suomessa yli kuusi kuukautta, häntä verotetaan samojen periaatteiden mukaan kuin muitakin Suomessa asuvia. Esimerkiksi palkasta ja muista ansiotuloista maksetaan progressiivinen vero Suomeen. Enintään kuusi kuukautta Suomessa oleskeleva puolestaan maksaa Suomeen 35 % suuruisen lähdeveron.

Au pair -työntekijän on hankittava palkanmaksua varten verokortti heti Suomessa työskentelyn alkaessa. Jos työskentely kestää yli 6 kuukautta, työntekijän on lisäksi hankittava suomalainen henkilötunnus. Yli kuusi kuukautta Suomessa oleskelleelle työntekijälle lähetetään esitäytetty veroilmoitus.

Au pair -työntekijän palkanneen kotitalouden on perittävä tämän palkasta ennakonpidätys tai lähdevero verokortin ohjeiden mukaisesti. Palkasta perityt verot ja maksut sekä mahdollinen työnantajan sosiaaliturvamaksu maksetaan verotilille. Kotitalouden on ilmoitettava palkat sekä vuosi- että kausiveroilmoituksella.

TyEL-vakuutus yli 17-vuotiaalle

Kun au pair on täyttänyt 17 vuotta, hänelle tulee hankkia TyEL-työeläkevakuutus. TyEL-vakuutusvelvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.  TyEL-vakuutuksen saa ilmoittamalla au pair -työsuhteen tiedot ja maksamalla maksun saman tien verkkopankissa.

Tarvitsenko vakuutussopimuksen?

Mikäli perhe työllistää jatkuvasti au pair -työntekijöitä tai jos perheen maksama kuuden kuukauden palkkasumma ylittää ​​8 334 euroa, on tehtävä vakuutussopimus työeläkeyhtiön kanssa.

Vakuutussopimuksen voit tehdä, vaikka ehdot eivät täyttyisikään. Näin voit hyödyntää sopimusasiakkuuden edut kuten asiakashyvityksen tuoman alennuksen vakuutusmaksuusi.

Hyvä tietää verotuksesta

Kotitalouden on perittävä au pairin palkasta ennakonpidätys tai lähdevero verokortin ohjeiden mukaisesti. Palkasta perityt verot ja maksut sekä mahdollinen työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan OmaVero-palvelussa. Kotitalouden on ilmoitettava palkat sekä vuosi- että kausiveroilmoituksella.

Yli 16-vuotiaalle on yleensä maksettava palkan perusteella vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu. Maksua ei peritä, mikäli

  • työskentely Suomessa kestää alle 4 kuukautta
  •  palkan yhteismäärä (taskuraha + luontoisedut) on alle 1 173 euro/kk (v. 2017) tai
  • viikoittainen työaika alle 18 tuntia.

Sairausvakuutuksesta

EU/ETA-maista tulevan au pairin kannattaa hankkia sairaustapauksia varten eurooppalainen sairaanhoitokortti.
Mikäli au pair ei pääse Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, eikä ole vakuutettu sairausvakuutuslain mukaisesti, on erityisen tärkeää hankkia au pairille vapaaehtonen sairausvakuutus.

Jos au pair -työntekijä tulee Suomeen yli 2 vuodeksi, sairausvakuutusmaksu on maksettava, jollei työntekijällä ole Kelan todistusta siitä, että hän ei ole Suomessa sairausvakuutettu tai asumisperusteisessa sosiaaliturvassa.

Milloin tarvitaan oleskelulupa?

Voit toimia au pairina vasta sen jälkeen, kun lupa siihen on myönnetty. Voit toimia au pairina Suomessa vain Suomen sitä varten myöntämällä oleskeluluvalla. Oleskeluluvan voi saada enintään yhdeksi vuodeksi. Au pair -lupaan ei myönnetä jatkolupaa. Lisätietoa saat maahanmuuttoviraston sivuilta.

Lue lisää Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Voiko perhe saada kotitalousvähennystä ja kotihoidontukea?

Au pair -työntekijälle maksetun palkan perusteella perhe voi saada kotitalousvähennyksen. Kotitalousvähennyksenä voidaan vähentää 20 prosenttia maksetusta bruttopalkasta (rahapalkka + luontoisedut) sekä työnantajan maksettavaksi kuuluvat palkan sivukulujen kuten työnantajan sosiaaliturvamaksun määrä kokonaan.

Perhe voi saada myös kotihoidontukea Kelalta.