Hoiva- ja kodinhoitotyö

​​​​Kun palkkaat lastenhoitajan, siivoojan tai kodinhoitajan kotiisi ja maksat palkan suoraan tekijälle, sinusta tulee työnantaja.

Työnantajan pitää huolehtia palkan ja muiden työnantajamaksujen lisäksi myös työntekijän eläketurvasta, ennakonpidätyksestä ja vakuuttamisesta.

Kotitalous voi tilata töitä myös itsenäisesti toimivalta ammatinharjoittajalta tai yrityksiltä. Jos tilaat työn yrittäjältä tai yritykseltä, ne huolehtivat puolestasi kaikista työnantajamaksuista.
Kotitalouden on tiedettävä, onko kysymys työsuhteesta, sillä se vaikuttaa velvollisuuksiin palkkoja ja laskuja maksettaessa. Perhepäivähoitaja on yleensä yrittäjä, mutta voi olla myös työsuhteessa. Perhe ja hoitaja sopivat työsuhteesta yhdessä.

Työntekijän työeläkevakuutus, TyEL

Kaikille 17–67–vuotiaille työntekijöille on hankittava TyEL-vakuutus. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa ja loppuu täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Eläkevakuutusmaksut maksetaan sekä suomalaisista että ulkomaalaisista työntekijöistä samalla tavalla.

Alle  58,19 euron kuukausipalkoista ei tarvitse maksaa TyEL-maksua.

TyEL-maksu vuonna 2017

Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu on 25,1 % bruttopalkasta.

  • 17–52-vuotiaan työntekijän osuus on 6,15 %
  • 53–62-vuotiaan työntekijän osuus on 7,65 %
  • 63–67-vuotiaan työntekijän osuus on 6,15 %.

Työnantaja pidättää työntekijän osuuden hänen bruttopalkastaan ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän osuuden eläkevakuutusyhtiöön.

Tilapäistyönantajana ilmoitat ja maksat työeläkemaksun aina kuukausittain, viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä. Voit maksaa maksun suoraan verkkopalvelussa omilla pankkitunnuksillasi.

Muut työnantajavelvoitteet

Kotitalouden on huolehdittava myös muista työsuhteeseen liittyvistä pakollisista vakuutuksista ja maksuista.

  • Lakisääteinen eläkevakuutus takaa työntekijälle eläketurvan vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle sekä perhe-eläkkeen omaisille.
  • Tapaturma- ja ammattitautivakuutus määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan.
  • Ryhmähenkivakuutusmaksu maksetaan vakuutusyhtiöön. 
  • Työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Työttömyysvakuutusrahastolle.

Palkat, ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu on ilmoitettava työnantajasuoritusten veroilmoituksella kuukausittain. Kotitalouden on annettava veroilmoitus aina, kun palkasta on toimitettu ennakonpidätys tai maksettu työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Työttömyysvakuutusrahasto määrää ennakon hakemuksen perusteella. Lisätietoa Työttömyysvakuutusrahaston sivuilla.

Kela ei voi olla työnantaja

Jos kyseessä on tilanne, jossa esimerkiksi lastenhoitaja saa ainoastaan Kelan maksamaa yksityisen hoidon tukea, eikä hänelle sen lisäksi makseta palkkaa, on Kelan maksama tuki TyEL:n alaista ansiota.

Kela ei voi olla työnantaja, eli se ei peri TyEL-maksua. Kela ei siis pidätä maksamastaan tuesta työntekijän osuutta työeläkemaksusta. Työnantajana oleva ei myöskään peri työntekijän TyEL-osuutta vaan vastaa koko työeläkevakuutusmaksun maksamisesta.

Työ yritykseltä tai ammatinharjoittajalta

Jos teet sopimuksen ammatinharjoittajan tai yrityksen kanssa muista tarkistaa, kuuluuko se ennakkoperintärekisteriin. Rekisterimerkintä on varmistettava ennen sopimuksen tekoa.

Jos ammatinharjoittaja tai yritys kuuluu rekisteriin, se maksaa itse omat ennakkoveronsa. Jos rekisterimerkintää ei ole, on laskun määrästä toimitettava ennakonpidätys.
Jos yritys ei kuulu ennakonperintärekisteriin, et voi saada kotitalousvähennystä.

Voit tarkistaa rekisterimerkinnän

Kotitalousvähennys

Voit saada kotitalousvähennyksen kotonasi teetetyistä hoiva-, siivous- ja kotitaloustöistä. Kotitalousvähennykseen oikeuttavat tavanomaiset kotitaloustyöt, kuten siivous, kaupassa käynti, ruoanlaitto sekä hoiva- ja hoitotyöt, kuten lasten ja vanhusten hoitaminen kotona.

Voit laskea kotitalousvähennyksen määrän Eteran kotitalouslaskurissa.

Lisätietoja verohallinnon sivuilta.