Mikä suhdanneindeksi?

Eteran suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa talouden kehityksestä. Se kuvaa seurantaryhmän työntekijämäärien muutosta kuukausi- ja vuositasolla.

Eteran suhdanneindeksi näyttää seuraavan Suomen BKT:n kehitystä ja Suomen työllisyyskehitystä. Se on selvästi kytköksissä myös esimerkiksi EK:n luottamusindikaattoreihin. 

Miten Eteran suhdanneindeksi on laskettu?

Eteran suhdanneindeksi kuvaa Eteran asiakkaina olevien yritysten työntekijämäärien muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu tarkastelujakson ajan Eteran asiakkaina olleet yritykset eli tulevat ja lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksiin.

Kuluvan vuoden osalta luvuissa on otettu huomioon niiden asiakkaiden työntekijälukumäärät, jotka ovat olleet Eteran asiakkaina vähintään 12 kuukautta. Esimerkiksi kesäkuun 2015 indeksiin sisältyvät yritykset, jotka ovat tulleet Eteran asiakkaiksi viimeistään toukokuussa 2014. Vuosi-indeksit lasketaan työntekijämäärän vuosikeskiarvon muutoksesta verrattuna edelliseen vuoteen.

Eteran suhdanneindeksi 4/2017

 

Eteran suhdanneindeksi vs. BKT-vuosimuutos

 

Eteran suhdanneindeksi vs. Suomen työllisten määrä

 

Eteran suhdanneindeksi vs. teollisuuden luottamus