Arvonnan säännöt

Järjestäjä

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (jäljempänä Järjestäjä)
Postiosoite PL 20
00241 Helsinki
Y-tunnus: 0117086-1​

Eteran arvonta 1.11.2014–31.12.2015

Kaikki 1.11.2014–31.12.2015 Eteran arvontoihin osallistuneet osallistuvat Samsungin tabletin arvontaan. Palkinnosta voi kieltäytyä, jolloin se arvotaan uudelleen. Kampanjaan ei voi osallistua puhelimitse tai sähköpostitse.

Eteran työntekijät perheineen eivät voi osallistua arvontaan.​

Nimi- ja yhteystietoja voidaan käyttää Eteran viestintätarkoituksiin.  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Palkinto

Arvonnan alkinto on Samsung-tabletti (arvo noin 250 €), Vain yksi osallistuja voittaa. Järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi, palveluksi tai tavaraksi.

Voittaja valitaan satunnaisotannalla yhden järjestäjäyhtiön työntekijän toimesta.​​​

Arvonta

Arvonta suoritetaan 7.1.2016. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. ​​

Oikeudet ja vastuut

Etera järjestää arvonnan ja vastaa mahdollisesta arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa kaikista muista palkintoon mahdollisesti liittyvistä kustannuksista​.

Etera ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Eteralle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Etera ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu suoraan tai epäsuorasti osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. 

Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Eteran niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Etera pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan totuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.​

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee arvontaan osallistuneiden henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot tallennetaan Eteran henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain järjestäjän asiakasjärjestelmän rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

» Lisätietoja tietosuojasta Eteran sivuilla