Eteran verkkosivujen yleiset käyttöehdot

​​​​​​​Eteran verkkosivujen käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Ehdot koskevat kaikkia Eteran verkkosivuja. Vakuutusten hoitamiseen tarkoitettua verkkopalvelua koskevat lisäksi palvelun omat käyttöehdot, jotka ovat ensisijaiset näihin ehtoihin verrattuna.

1. Eteran vastuu ja sen rajoitukset

Etera pyrkii varmistamaan huolellisesti verkkosivujen oikeellisuuden. Etera ei kuitenkaan takaa sisällön virheettömyyttä tai oikeellisuutta. Verkkosivuilla oleva tieto on pääosin yleisluontoista, eikä Etera takaa tietojen soveltuvuutta kaikkiin yksittäistapauksiin. Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää Eteraa sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Etera ei vastaa verkkosivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden palvelujen ja toimintojen toimimisesta tai niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

Etera ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin viitataan Eteran verkkosivuilla ja joita ylläpitävät muut tahot.

Vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välittömiä ja välillisiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta tai Eteran omasta tuottamuksesta.

2. Tekijänoikeudet

Verkkosivujen sisältö on Eteran omaisuutta, ja verkkosivujen sisällön tekijänoikeudet kuuluvat Eteralle tai muille tiedontuottajille. Sisällön osittainenkin julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen, muokkaaminen ja muu vastaava hyödyntäminen on kielletty ilman Eteran suostumusta, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Sisältöä saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Lainattaessa on aina mainittava lähde.

3. Henkilötiedot, tiedonsiirto ja luottamuksellisuus

Etera käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot tallennetaan Eteran henkilörekistereihin, ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin ​(​» Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä​​​)​​. 

Käyttäjä vastaa verkkosivujen kautta lähetettyjen tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vastaa myös lähetettyjen virheellisten tietojen käytön seuraamuksista.

Etera ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

4. Evästeet

Verkkosivuilla voidaan käyttää evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, käyttökokemuksen parantamiseksi, tilastolliseen analyysiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, mistä osoitteesta ja milloin käyttäjä on siirtynyt verkkosivuille, miten käyttäjä käyttää sivuja ja mikä on käyttäjän tietokoneen IP-osoite.

Evästeiden avulla Etera ja sen yhteistyökumppanit voivat seurata palvelun käyttöä ja kävijämääriä käyttämällä analytiikkapalveluja kuten Google Analytics -palvelua. Etera ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeiden avulla kerättyjä tietoja myös viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästetiedoista voidaan luoda kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä verkkosivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet tietyn ajanjakson aikana. Eri kohderyhmille esitetään kerättyihin tietoihin perustuen kohderyhmää todennäköisesti kiinnostavaa sisältöä tai mainontaa.  Kolmannet osapuolet voivat Eteran kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen asettaa evästeitä päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa Eteran verkkosivuilla esim. tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri verkkosivujen kävijämääriä. 

Evästeiden avulla saatua tietoa käyttäjästä voidaan yhdistää mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin lain sallimassa laajuudessa.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.​

5. Kolmansien osapuolien sisältö

Verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen sisältöön tai sisältöä kolmannen osapuolen lähteistä sekä kolmansien ns. yhteisöliitännäisiä (kuten Facebook tykkää painike). Kolmannen osapuolen sisällön käyttöön sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

6. Muutokset

Eteralla on oikeus milloin tahansa muuttaa verkkosivujen käyttöehtoja, sisältöä ja ulkoasua, lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille. Eteralla on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

7. Sovellettava laki ja voimaantulo

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta.

Ehdot ovat voimassa 1.6.2016 alkaen.​