Facebook-arvonnan säännöt

​Järjestäjä: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (”Etera ” tai ”järjestäjä”)
Y-tunnus: 0117086-1
Osoite: Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki
Puh: 010 553 300

Osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat kommentoineet Eteran kampanjapäivityksiä. Eteran työntekijät perheineen eivät voi osallistua arvontaan.


Palkinto

Palkintona arvotaan kaksi lippua Kuhmon Kamarimusiikin Sibelius ja aikalaiset -konserttiin Musiikkitalossa 13.12.2015. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi.

Arvonta

Voittaja valitaan satunnaisotannalla yhden järjestäjäyhtiön työntekijän toimesta. Palkinto arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken Eteran toimipisteessä joulukuussa 2015.


Voimassaolo ja osallistuminen

Kampanja on voimassa 11.11.–1.12.2015 ja arvotaan voi osallistua joko Työeläkeyhtiö Eteran Facebook-sivujen tai Työkaveruudesta Työvoimaa Facebook-sivujen kautta kommentoimalla kampanjapäivityksiä. Palkinnon voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Oikeudet ja vastuut

Etera järjestää arvonnan ja sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot ja maksut palkinnoista. Järjestäjä varaa oikeuden julkistaa arvonnan voittajien nimet​ omilla verkkosivuillaan.

Etera ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Eteralle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Osallistuja vapauttaa Facebookin kaikesta vastuusta kampanjaan liittyen.

Etera ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu suoraan tai epäsuorasti osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Muut ehdot

Nämä arvonnan viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia ja osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima, eikä millään tavalla liity Facebookiin.

Etera pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan totuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Etera ilmoittaa muutoksista arvonnan säännöissä.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee arvontaan osallistuneiden ja uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröityneiden henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot tallennetaan Eteran henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain järjestäjän asiakasjärjestelmän rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

» Lisätietoja tietosuojasta Eteran sivuilla