Arvonnan säännöt

​Järjestäjä

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Etera (”Etera ” tai ”järjestäjä”)
Y-tunnus: 0117086-1
Palkkatilanportti 1
00240 Helsinki
p. 010 553 300


Osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa toimivien yritysten edustajat ja työntekijät.
Eteran työntekijät perheineen eivät voi osallistua arvontaan.

Palkinto

Palkintona arvotaan 100 euron risteilylahjakortti.
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi.

Arvonta

Voittaja valitaan satunnaisotannalla yhden järjestäjäyhtiön työntekijän toimesta.
Palkinto arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken Eteran toimipisteessä tammikuussa 2016.

Voimassaolo ja osallistuminen

Kampanja on voimassa 11​.11.–27.12.2015 ja arvontaan voi osallistua Eteran nettisivuilla osoitteessa etera.fi/muuttuvatyoelama. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Oikeudet ja vastuut

Etera järjestää arvonnan ja vastaa mahdollisesta arpajaisverosta. Järjestäjä varaa oikeuden julkistaa arvonnan voittajan nimen omilla verkkosivuillaan.

Etera ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Eteralle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.
Etera ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu suoraan tai epäsuorasti osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Eteran niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Etera pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan totuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Etera ilmoittaa muutoksista arvonnan säännöissä.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee arvontaan osallistuneiden ja uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröityneiden henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot tallennetaan Eteran henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain järjestäjän asiakasjärjestelmän rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

» Lisätietoja tietosuojasta Eteran sivuilla

 ​