YEL-maksu

​​​YEL-maksu lasketaan YEL-työtulon perusteella. Maksu on joustava. Sitä voi väliaikaisesti alentaa tai nostaa.  YEL-maksun voi vähentää täysimääräisesti verotuksessa.

YEL-maksu on jokaisessa eläkevakuutusyhtiössä sama. Sen vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. Maksu nousee vuosittain, sillä työtuloa korotetaan palkkakertoimella. Siten se seuraa yleistä palkka- ja hintatason muutosta.

​ Vuonna 2017              ​YEL-maksu työtulosta
18–53-vuotias24,10 %
53–62-vuotias 25,60 %
​62–67-vuotias24,10 %
Aloittavan yrittäjän 22 % alennus
​Alle 53-vuotias aloittava yrittäjä 18,80 %
​Yli 53-vuotias aloittava yrittäjä 19,97 %
Vakuutusmaksukorko2,0 %

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.

Monessako erässä? YEL-maksun voi maksaa 1-4, 6 tai 12 erässä. Puolet eräkuukausista pitää kuitenkin erääntyä ennen elokuuta. YEL-maksun eräpäivä on aina 20. tai sitä seuraava ensimmäinen arkipäivä. Eräkuukausia voi helposti muuttaa Eteran verkkopalvelussa.

Maksuvaikeuksia? Jos maksu viivästyy, sille lasketaan viivästyskorkoa eräpäivästä maksun suorituspäivään. Viivästyskorko on 8,00 prosenttia.

Jos yrittäjä ei pysty maksamaan YEL-vakuutusmaksua ajallaan, kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Vakuutusmaksuista voidaan tarvittaessa tehdä maksusuunnitelma. Maksamattomat YEL-vakuutusmaksut vähentävät yrittäjän eläkettä.


Lisätietoa YEL-maksusta

Aloittava yrittäjä saa alennusta

Ensimmäistä kertaa yrittäjänä aloittava saa alennuksen maksuunsa. 

 • Alennusta saa neljän vuoden ajan.
 • Jos 48 kuukauden alennusjaksoa on jäljellä, sitä voi käyttää myös aloittaessa toista yrittäjätoimintaansa.
 • Myös silloin jos yrittäjä siirtyy TyEL:n piiristä YEL:n piiriin ensimmäistä kertaa, yrittäjätoiminta katsotaan alkaneeksi siirtymishetkellä.

Aloittavan yrittäjän alennusta ei saa, jos

 • yrittäjällä on ollut YEL jo ennen vuotta 2001
 • yrittäjä on saanut vapautuksen YEL-vakuutuksesta ennen vuotta 2001
 • jos Eläketurvakeskus on joutunut ottamaan yrittäjälle pakkovakuutuksen.

Vinkki – Hyödynnä alennus täysimääräisesti

Työtulo kannattaa pitää mahdollisimman korkealla tasolla, kun saa aloittavan yrittäjän alennusta. Alennettu maksuprosentti ei vaikuta eläkkeen kertymiseen. Eläkettä kertyy normaalisti iän mukaisen karttumisprosentin mukaan.

Kuinka monessa maksuerässä YEL-maksut maksetaan?

Yrittäjä voi maksaa YEL-maksun 1–4, 6 tai 12 erässä. ´

Maksun eräkuukausien valinta vaikuttaa korkoutuksen kautta erääntyvään YEL-maksuun. Maksulle lasketaan joko korkohyvitystä tai -veloitusta maksukauden puolivälistä eräpäivään.

Yhdessä erässä maksaminen on edullisin vaihtoehto
YEL-maksu on pienin, kun maksu erääntyy kerran vuodessa tammikuussa. Suurimmillaan maksu on, kun se painottuu loppuvuoteen ja erääntyy kaksi kertaa vuodessa, esimerkiksi kesäkuussa ja joulukuussa.

Mitä YEL-maksulla saa?

YEL-työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Sen perusteella lasketaan

 • vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osa-aikaeläke
 • sairauspäiväraha
 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha
 • erityishoitoraha
 • kuntoutusraha
 • mahdollisuus työttömyyspäivärahaan
 • perheelle maksettava perhe-eläke yrittäjän kuolemantapauksen yhteydessä.

Lisätietoa verkkosivuillamme

» Esimerkkejä YEL-työtulon vaikutuksesta sosiaaliturvaan, pdf
» Eteran YEL-laskurilla voit laskea, paljonko vakuutus maksaa eri työtulolla ja millaisen eläketurvan sillä saa.

YEL-maksu joustaa

Yrittäjä voi joustaa YEL-maksuissa taloudellisen tilanteensa mukaan. Maksun jouston käytöstä voi ilmoittaa joko kirjautumalla Eteran vakuutuspalveluun tai soittamalla asiakaspalveluumme. Ilmoituksen tulee olla Eterassa sen kalenterivuoden aikana, jolloin joustoa haluaa käyttää.

YEL-maksun korotus

Maksamalla suurempaa eläkemaksua voi parantaa kyseisen vuoden ajalta karttuvaa eläketurvaa.

 • Perusmaksua voi maksaa 10100 prosenttia enemmän.
 • Korotettu YEL-maksu ei kuitenkaan saa ylittää YEL:n enimmäistyötulon mukaan laskettua maksua.
 • Joustoa voi käyttää vain kerran kalenterivuoden aikana.
 • Lisämaksun voi vähentää yrittäjän, hänen puolisonsa tai yrityksen verotuksessa kuten muunkin YEL-maksun. 
 • Lisämaksua voi maksaa vaikka joka vuosi.
 • Huomaa, että YEL-maksun korotus ei vaikuta muuhun sosiaaliturvaan. Jos haluat korottaa myös sosiaaliturvan tasoa, kannattaa korottaa YEL-työtuloa.

Milloin YEL-maksun korotusta ei oteta huomioon

 • Korotus ei vaikuta muihin sosiaaliturvaetuuksiin, kuten sairaus- ja vanhempainpäivärahaan.
 • Työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan laskennassa työkyvyttömyyttä edeltävän vuoden lisämaksua ei oteta huomioon.

YEL-maksun alennus

Kun maksaa pienempää eläkemaksua, eläketurva vastaavasti pienenee. Alennus ei vaikuta muihin sosiaaliturvaetuuksiin, kuten sairaus- ja vanhempainrahaan.

 • YEL-maksua voi maksaa 1020 prosenttia vähemmän.
 • Alennettu YEL-maksu ei ei saa alittaa YEL:n minimityötuloa vuodessa.
 • Joustoa voi käyttää kerran kalenterivuoden aikana.
 • Alennusta voi käyttää kolme kertaa seitsemän perättäisen vuoden aikana.

Milloin joustoa ei myönnetä?

 • kun yrittäjä saa aloittavan yrittäjän alennusta
 • jos YEL-vakuutus ei ole ollut Eterassa voimassa koko kalenterivuotta
 • sen vuoden jälkeen, jolloin yrittäjä on täyttänyt 62 vuotta
 • jos yrittäjällä on maksamattomia vakuutusmaksuja
 • yrittäjä saa työeläkettä Suomesta

YEL-maksu on verotuksessa kokonaan vähennyskelpoinen

Vähennyksen voi tehdä yrittäjän tai yrityksen verotettavasta tuloksesta.

 • Jos maksajana on yritys, vähennetään maksut yrityksen verotettavasta tuloksesta.
 • Jos maksajana on yrittäjä, verovähennys tehdään yrittäjän ansiotuloverotuksessa tai vaihtoehtoisesti puolison ansiotuloverotuksessa

Lisätietoa verkkosivuillamme

Voit tarkistaa verovähennyksen määrän taulukosta. Mitä suurempi työtulo, sitä suurempi on verovähennys.

» Verovähennyksen vaikutus YEL-maksuun -taulukko, pdf

YEL-maksuista saa todistuksen Eteran vakuutuspalvelusta

Kirjautumalla Eteran vakuutuspalveluun voi tulostaa kätevästi YEL-todistuksia:

 • maksetuista YEL-maksuista tarjouksen liitteeksi
 • maksetuista YEL-maksuista verottajalle
 • YEL-työtulosta Kelaa varten.

Maksuaikaa voi hakea ennen eräpäivää

Jos sinulla on maksuvaikeuksia, kannattaa sopia Eteran kanssa maksuaikataulusta. Maksusopimus pitää tehdä ennen eräpäivää. Kun sovit maksujärjestelyistä vältät maksujen siirtymisen ulosottoon.

YEL-maksu on ulosottokelpoinen

Maksamatta jäänyttä YEL-maksua voidaan periä maksuunpanovuoden jälkeen viiden vuoden ajan. Jos maksu on maksamatta perintäajan päätyttyä, kyseisen vuoden YEL-työtulona käytetään eläkettä laskettaessa maksettujen maksujen perusteella laskettua työtuloa.

Maksamattomat maksut pienentävät eläkettä

Vanhentuneet, maksamatta jääneet YEL-maksut pienentävät eläkettä. Esim. jos puolet maksuista on maksamatta, on kyseisen vuoden työtulo 50% pienempi maksamattomien maksujen johdosta.

Mitkä ovat yrittäjän muut sosiaalivakuutusmaksut?

Yrittäjän sosiaalivakuutusturvaan kuuluvat

 • YEL-vakuutus
 • vapaaehtoinen tapaturmavakuuutus
 • vapaaehtoinen työttömyysturva.

Pakolliset sosiaaliivakuutusmaksut työnantajana ovat:

 • Työeläkevakuutusmaksu työntekijöistä
 • Työntekijöiden tapaturmavakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, ryhmähenkivakuutusmaksu
 • sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu)

Lisätietoa sosiaalivakuutusmaksuista

Sosiaaliturvamaksut ja rajamäärä -taulukosta


Maksuasioiden hoito

Vaikuttaako erien määrä maksuun? Kannattaako maksaa yhdessä erässä?

Yrittäjä voi maksaa YEL-maksun 1–4, 6 tai 12 erässä. ´

Maksun eräkuukausien valinta vaikuttaa korkoutuksen kautta erääntyvään YEL-maksuun. Maksulle lasketaan joko korkohyvitystä tai -veloitusta maksukauden puolivälistä eräpäivään.

Yhdessä erässä maksaminen on edullisin vaihtoehto

YEL-maksu on pienin, kun maksu erääntyy kerran vuodessa tammikuussa. Suurimmillaan maksu on, kun se painottuu loppuvuoteen ja erääntyy kaksi kertaa vuodessa, esimerkiksi kesäkuussa ja joulukuussa.

Mikä on vakuutusmaksukorko?

YEL-maksulle lasketaan joko korkohyvitystä tai -veloitusta kunkin maksukauden puolivälistä eräpäivään. Laskennassa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa vakuutusmaksukorkoa, joka YEL:n osalta vahvistetaan aina kalenterivuodeksi.

Vakuutusmaksukorko pienentää maksua eniten, kun maksu erääntyy kerran vuodessa tammikuussa. Suurimmillaan maksu on, kun eräpäivät painottuvat loppuvuoteen ja erääntyvät kesäkuussa ja joulukuussa.

Onko eläkeyhtiöiden YEL-vakuutusmaksuissa eroja?

YEL-maksu on sama jokaisessa yhtiössä. Siksi kannattaa ottaa vakuutus yhtiöstä, jolla on monipuolisia yrittäjille suunnattuja palvelukokonaisuuksia.

» Lue lisää palveluistamme yrittäjille