Kenelle YEL, kenelle TyEL?

 

Yrittäjä järjestää työeläketurvansa itse yrittäjän eläkelain YEL:n mukaan.TyEL-vakuuttaminen edellyttää aina työsuhdetta. TyEL:n mukaan ei kuitenkaan vakuuteta:

  • Johtavassa asemassa työskentelevää osakeyhtiön toimihenkilöä, jolla on yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä.
  • Muussa yhteisössä johtavassa asemassa olevaa henkilöä, jos hänellä on edellä tarkoitettua vastaava määräämisvalta. Tällaisen henkilön mahdollisuus vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon on niin suuri, että hän työeläkelakeja sovellettaessa rinnastuu yrittäjään. Jos YEL:n edellytykset täyttyvät, hänet voidaan vakuuttaa YEL:n mukaan.
  • Avoimen yhtiön yhtiömiestä sekä muun yhteisön tai yhtymän sellaista osakasta tai yhtiömiestä, joka vastaa henkilökohtaisesti velvoitteista ja sitoumuksista. Tällainen henkilö rinnastuu asemaltaan yrittäjään,
    ja hänet voidaan vakuuttaa YEL:n mukaan, jos YEL:n edellytykset täyttyvät.

Yhtiömuoto ja työeläkevakuutus

Onko kyseessä työsuhde vai yrittäjätoiminta?

​Joskus on vaikea erottaa, onko kyseessä työsuhde vai yrittäjätoiminta. Taulukkoon on kerätty työsuhteen ja yrittäjätoiminnan eroavuuksia.

​Yrittäjätoiminta (YEL) ​Työsuhde (TyEL)
​työn tekeminen omaan lukuun​työn tekeminen työnantajalle
​suullinen tai kirjallinen toimeksianto​suullinen tai kirjallinen työsopimus
​riski työn onnistumisesta on yrittäjällä​riski ja vastuu työnantajalla
​riski pääomapanokselle​ei työntekijän pääomapanosta
​yrittäjällä omat raaka-aineet ja työvälineet​työnantajan raaka-aineet ja työvälineet
​työ tehdään ilman johtoa ja valvontaa​työ tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena
​työ tehdään yleensä yrittäjän omissa työtiloissa​työ tehdään työnantajan määräämissä tiloissa
​yrittäjä voi valita itse työaikansa​työnantaja määrää työntekijän työajan
​yrittäjä voi työskennellä usealle toimeksiantajalle samanaikaisesti​työntekijä ei saa työskennellä muille työnantajille samaan aikaan
​yrittäjä voi palkata apulaisen tai sijaisen työn teettäjää kuulematta​työntekijä ei saa palkata apulaista tai sijaista työnantajaa kuulematta
​työn tilaaja ei valvo työn tekemistä​raportointivelvollisuus työn tekemisestä
​korvaus työn tuloksen mukaan ​työntekijä saa palkan työnteosta
​työn tilaaja ei maksa vuosilomakorvausta eikä korvaa kuluja​työnantaja maksaa vuosilomakorvauksen ja korvaa työstä aiheutuvat kulut
on ilmoittautunut verottajan ennakkoperintärekisteriin ja rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi

 

Avoin yhtiö

​Asema yrityksessä ​YEL ​TyEL
​ Yhtiömies ​x
​Perheenjäsen, joka ei ole yhtiömies, mutta työskentelee yrityksessä
​- ilman palkkaa ​-​-
​- ja saa palkkaa​x

Kommandiittiyhtiö

​Asema yrityksessä ​YEL ​TyEL
​ Vastuunalainen yhtiömies ​x
​Äänetön yhtiömies, joka työskentelee yrityksessä
​- ilman palkkaa ​-​-
​- ja saa palkkaa​x
​ Perheenjäsen, joka ei ole yhtiömies, mutta työskentelee yrityksessä
​​- ilman palkkaa​-​-

​​- ja saa palkkaa

​x

Muu yhteisö (yhtymä, yhdistys, säätiö)

​Asema yrityksessä ​YEL ​TyEL
Henkilökohtaisesti yhteisön sitoumuksista vastuussa oleva osakas ​x
​Osakas, joka ei ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön sitoumuksista, mutta työskentelee
​- ilman palkkaa ​-​-
​- ja saa palkkaa​x
​Yhtiön sitoumuksista vastuussa olevan  osakkaan perheenjäsen, joka työskentelee
​​- ilman palkkaa​-​-

​​- ja saa palkkaa

​x

Osakeyhtiö

​Asema yrityksessä ​YEL ​TyEL
​ Johtavassa asemassa työskentelevä osakas, jonka
- o​mistus osakekannasta tai äänimäärästä yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa on yli 30 % ​x
​- omistus on enintään 30 % ja saa palkkaa​x
​- omistus on enintään 30 % ja ei saa palkkaa​-​-
​Osakas, joka ei ole johtavassa asemassa,  mutta työskentelee ja saa palkkaa ​x
Osakkaan perheenjäsen, joka ei omista,  mutta työskentelee ja saa palkkaa x

Yksityinen toiminimi

​Asema yrityksessä ​YEL ​TyEL
​Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, toiminimi ​x
​Aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, joka työskentelee
- ​ilman palkkaa ​x
- ​ja saa palkkaa​x
​Muu perheenjäsen, esimerkiksi samassa taloudessa asuva lapsi, joka työskentelee
​- ilman palkkaa​x
-​ ja saa palkkaa​x

Yrittäjän perheenjäsenet – YEL vai TyEL?

​Yhtiömuoto​YEL vai TyEL?
Osakeyhtiö
​Aviopuolisot omistavat yhdessä yli 50% ja työskentelevät yrityksessä johtavassa asemassa ​YEL
​Osakkaan perheenjäsen saa palkkaa yrityksessä, ei omista yhtään osaketta.​TyEL
​Osakkaan perheenjäsen työskentelee palkatta yrityksessä, ei omista yhtään osaketta.​Jää työeläketurvan ulkopuolelle
​Sisarukset omistavat osakeyhtiön puoliksi ja työskentelevät yrityksessä johtavassa asemassa. ​YEL
Yksityinen toiminimi
​Yritys on toisen puolison nimissä ja toinen työskentelee yrityksessä ilman palkkaa.​YEL
​Yrittäjän samassa taloudessa asuva lapsi työskentelee yrityksessä ilman palkkaa.​YEL
​Yrittäjän samassa taloudessa asuva lapsi työskentelee yrityksessä ja saa palkkaa.​TyEL
Avoin yhtiö
​Yhtiömiehen perheenjäsen työskentelee ja saa palkkaa yrityksessä, mutta ei ole yhtiömies.​TyEL
​Yhtiömiehen perheenjäsen työskentelee, eikä saa palkkaa yrityksessä. Ei ole yhtiömies.​Jää työeläketurvan ulkopuolelle.
Kommandiittiyhtiö
​Yhtiömiehen perheenjäsen saa palkkkaa yrityksessä, ei ole yhtiömies tai on äänetön yhtiömies.   ​TyEL
​​Yhtiömiehen perheenjäsen työskentelee palkatta yrityksessä, ei ole yhtiömies tai on äänetön yhtiömies.Jää työeläketurvan ulkopuolelle, jos ei saa palkkaa.