Arbetstagarens pensionsförsäkring – ArPL

​​​Lagen om pension för arbetstagare är nödvändig, men inte ett nödvändigt ont. Det är din lagstadgade skyldighet att försäkra de arbetstagare du anställer. Det är därifrån förkortningen ArPL kommer – lagen om pension för arbetstagare.

Om du är en arbetsgivare i den privata sektorn eller ett hushåll som sysselsätter andra ska du enligt lagen försäkra dina anställda arbetstagare just enligt lagen om pension för arbetstagare.

Arbetstagarna tjänar in pension ur den lön arbetsgivaren betalar dem. Arbetsgivaren ser till att arbetstagarnas pensionsskydd sköts som det ska och är i skick.

Varför?

I korthet: Arbetspensionen tryggar utkomsten under pensionstiden och om arbetstagaren skulle förlora sin arbetsförmåga. Till pensionsförmånerna hör också rehabilitering om arbetsförmågan är hotad. Vidare får arbetstagarens äkta hälft och minderåriga barn pension, om arbetstagaren avlider. Det handlar alltså på alla sätt om bra saker!

Anlitar du en företagare?

Företagare arrangerar själva sitt arbetspensionsskydd enligt lagen om pension för företagare eller FöPL.