ArpL-premier och gränsbelopp

​Gränsbelopp​2014​2015
​Nedre inkomstgräns för personer som omfattas av ArPL​56,55 €/mån57,10 €/mån

Tillfällig arbetsgivare
Inga fast anställda och lönesumma under

​8 100,00 €/6 mån8 178 €/6 mån

Avtalsarbetsgivare,
fortlöpande anställda eller lönesumma på minst

​8 100,00 €/6 mån8 178 €/6 mån
​​Premier 2014            2015           

Tillfällig arbetsgivare

​24,20 % 24,70 %
Avtalsarbetsgivare *​24,20 %​ 24,70 %
Arbetstagarens pensionspremie 
(ingår i den totala premien)
​arbetstagare yngre än 53 år​5,55 %5,70 %
​​arbetstagare som fyllt 53 år  ​7,05 %​​7,20  %

* När lönesumman har varit över 1,9905 M€ milj. € under 2013 påverkas premien även av företagets premieklass och rabatt för premieförluster. När lönesumman har varit över 5,0 miljoner euro sänks försäkringspremien även av storleksrabatten. Eteras kundåterbäring sänker alla avtalsarbetsgivares premier.