ArPL-premien

​ArPL-premierna används för att finansiera arbetstagarnas pensionsskydd och betalas av alla arbetsgivare och arbetstagare.

Även alla tillfälliga arbetsgivare betalar en lika stor premie. Premien för Eteras avtalskunder sänks av en kundåterbäring.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer premieprocenten senast i december. ArPL-premieprocenten är lika stor i alla pensionsbolag.

ArPL-premien  2017             
 Avtalskunder

grundpremie


25,1 %
Tillfälliga arbetsgivare lönesumma
under ​​8 334 €/6 mån

           

25,1 %

Arbetstagarens andel17–52-åringar 6,15 %
53–62-åringar 7,65 %
​63–67-åringar6,15 %
Genomsnittlig kundåterbäring -0,5 %     

Avtalskundernas slutgiltiga ArPL-premie beräknas utifrån bruttolönesumman för hela året. Etera fastställer den slutgiltiga ArPL-premien för sina kunder efter årsavräkningen i februari–april.

Arbetsgivaren betalar pensionspremien till pensionsbolaget

Arbetstagarna betalar också en del av ArPL-premien. Arbetsgivaren drar av arbetstagarnas pensionsavgift i samband med löneutbetalningen och betalar hela arbetspensionspremien till Etera.

Avtalskundernas ArPL-premie

Avtalsarbetsgivare är enligt ArPL företag som år haft en lönesumma under 2 044 500 €. ArPL-premiens delar beräknas i alla pensionsbolag enligt samma regler som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Premieprocenten för år 2017 innefattar en nedsättning på - 0,5 % för alla avtalsarbetsgivare.

Avtalsarbetsgivarnas premie påverkas av:

  • Avtalskundens grundpremieprocent 
  • Eteras kundspecifika kundåterbäring 
  • Försäkringsavgiftsränta ​

Om lönesumman överstiger 2 044 500 € klassas företaget som en stor arbetsgivare.

 


Läs mer

Kundåterbäring

Alla kunder som tecknat avtal med Etera får en kundåterbäring.

Kundåterbäringen beräknas utgående från:

  • kundens ArPL-premier under föregående år
  • fonden som samlats hos Etera under hela kundförhållandet.

Dessa två faktorer påverkar kundåterbäringen i lika stor grad. Det vill säga att hälften av kundåterbäringen fastställs utifrån ArPL-premierna och andra hälften utifrån fonden.

Etera räknar ut kundåterbäringen i april. Det innevarande årets kundåterbäring beaktas i årets ArPL-premier.

Får nya kunder någon kundåterbäring?

Fonden börjar samlas så snart en ny kund tecknat en försäkring. Kundåterbäringen minskar premien för första gången under det andra försäkringsåret.

Vad påverkas Eteras kundåterbäringar av?

Kundåterbäringarna varierar mellan olika pensionsbolag. Återbäringarna till Eteras kunder fastställs utifrån placeringarnas avkastning, bolagets solvens och omkostnadsöverskottet.

När får jag veta hur stor företagets ArPL-premie blir?

​Vi skickar ut information om nästa års premieprocent i december. Den slutgiltiga ArPL-premien inklusive specifikationer skickas ut efter årsavräkningen i februari–april

ArPL-premiens delar

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den så kallade genomsnittliga arbetspensionspremien. Den avviker dock från de premier som meddelas av Etera och de andra pensionsbolagen på webben. Vi får ofta frågor om vad detta beror på.

Den premieprocent som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet omfattar samtliga pensionsbolags genomsnittliga kundåterbäring, rabatt för stora arbetsgivare, premieförlustrabatt och premienedsättning.

Den genomsnittliga ArPL-premieprocenten kan inte användas som premieprocent för enskilda företag eller arbetsgivare.

Den genomsnittliga ArPL-försäkringspremiens delar

År 2017
Ålderspension3,5 
Invalidpension0,9
Utjämningsdel19,7
Övrigt0,8
Uppskattad återbäring-0,5
Genomsnittlig försäkringspremie24,4

* Premieprocenten för år 2017 innefattar en nedsättning på -0,5 % för alla avtalsarbetsgivare för att minska den ackumulerade bufferten av invalidpensionspremier.  

 Om ett mindre företag ingår i en större koncern kan det även få rabatt på omkostnadsdelen enligt koncernens lönesumma.

​Försäkringsavgiftsränta och dröjsmålsräntan

​Försäkringsavgiftsränta tillämpas på förskottspremierna och den slutgiltiga ArPL-premien.

​Försäkringsavgiftsränta är densamma för alla pensionsbolag. Räntan beräknas utifrån pensionsbolagens genomsnittliga solvens. ​Försäkringsavgiftsränta fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

Hur påverkar ​försäkringsavgiftsränta ?
Räntan läggs till eller dras av ArPL-premierna från mitten av kalenderåret fram till förfallodagen. ​Försäkringsavgiftsränta gottgörs förskottspremier som förfaller till betalning före den 1.7. vilket minskar premien, medan beräkningsräntan läggs till alla förskottspremier som förfaller till betalning efter den 30.6.