Att göra en ArPL-anmälan

​​​Du anmäler löne- och anställningsuppgifterna. Betalar ArPL-avgiften. Det är allt i sin enkelhet. Du kan välja mellan många olika löneräkningsprogram eller webbtjänster där du kan sköta om att allt är i skick.

Om du är avtalsarbetsgivare kan du välja med vilken rytm du lämnar in ArPL-anmälningarna och betalar avgifterna. Du kan också välja mellan flera olika behändiga kanaler för att göra löneanmälningar.

Då du ringer ska du uppge följande uppgifter:

Faktureringstjänstens telefonnummer är 010 553 3060 (vardagar kl. 8–16


Som avtalsarbetsgivare kan du välja anmälningsmetod

Eteras månadsanmälan i realtid

Många av våra kunder tycker att det är enklast att se till att allt är i skick med en gång. Därför väljer de Eteras månadsanmälan.

Månadsanmälan lämnas in och avgiften betalas månatligen utifrån de verkliga lönekostnaderna. På det sättet följer löneuppgifterna och betalningarna alltid det aktuella läget.

Det ger många fördelar. Här är några av dem.

 • Företaget har alltid tillgång till bokslutsdugliga uppgifter om sina ArPL-avgifter.
 • Årsavräkningen av försäkringsavgifterna ger inte upphov till överraskande restavgifter.
 • Ingen separat årsanmälan eller anställningsanmälningar behövs.
 • Varierande och säsongbetonade anställningar ger inte upphov till extra arbete.  

Så här gör du om du använder månadsanmälan:

 • Du anmäler löneuppgifterna antingen i en ArPL-månadsanmälningsfil från löneräkningsprogrammet, eller på en webblankett.
 • Du sänder filen eller uppgifterna om anställningar och löner senast den 20:e i månaden efter att lönerna har betalats ut.
 • Du betalar ArPL-avgiften senast den 20:e i månaden efter att lönerna har betalats ut.

Före utgången av april gör Etera en årsavräkning och meddelar vad den slutliga arbetspensionsavgiften för det gångna året är. Den som använder månadsanmälan får inga större överraskningar i det skedet.

Tips för den som använder löneräkningsprogram
I alla löneräkningsprogram är det möjligt att skapa en ArPL-månadsanmälan över löneuppgifterna i programmet. Det sparar tid och arbete. Programvarans leverantör kan ge mera information.

Årsanmälan

Om det inte är så stora variationer i företagets anställningsuppgifter kan årsanmälan vara en lämplig anmälningsmetod för företaget. Då betalas avgifterna utifrån en förskottslönesumma, i 1-4, 6 eller 12 delbetalningar. Anställnings- och löneuppgifterna anmäls i en årsanmälan före utgången av januari. 

Så här gör du om du använder årsanmälan

 • I ArPL-avtalet ger du en uppskattning av lönesumman under ett kalenderår.
 • Utifrån förskottslönesumman sänder Etera dig en faktura inom de delbetalningsmånader du har valt.
 • Om det sker förändringar i anställningarna eller lönerna gör du en ändringsanmälan.
 • Efter det fakturerar Etera förskottsavgiften enligt ändringsanmälan.
 • Före utgången av januari gör du en årsanmälan över föregående års anställnings- och löneuppgifter.
 • Före utgången av april gör Etera en årsavräkning och fastställer arbetspensionsavgiften för det gångna året.
 • Årsavräkningen visar om de förskottsavgifter företaget har betalat täcker den verkliga lönesumman.
 • Utifrån skillnaden kan företaget få en extra avgift, eller återbetalning av den redan betalade avgiften.

Tips för den som använder löneräkningsprogram
I alla löneräkningsprogram är det möjligt att skapa en ArPL-månadsanmälan av löneuppgifterna i programmet. Det sparar tid och arbete. Programvarans leverantör kan ge mera information.

Eteras Nopsa

Vissa kunder vill betala avgiften fortlöpande enligt de verkliga lönerna, men göra en anställnings- och löneanmälan bara en gång per år. För dem har Etera utvecklat anmälningsmetoden Nopsa.

Den passar bra för företag där det inte sker så mycket förändringar i anställningarna.

Så här gör du om du använder Nopsa-anmälan

 • I Eteras webbtjänst räknar du varje månad ut ArPL-avgiften enligt den verkliga lönesumman.
 • Senast den 20:e i månaden efter att lönen har betalats ut betalar du den avgift som Nopsa-räknaren har räknat ut.
 • Före utgången av januari gör du en årsanmälan över föregående års anställnings- och löneuppgifter.
 • Före utgången av april gör Etera en årsavräkning och fastställer arbetspensionsavgiften för det gångna året.

Eftersom avgifterna man räknar ut med Nopsa bygger på den verkliga lönesumman får företaget i allmänhet inga ytterligare räkningar eller debiteringar.

Du kan byta anmälningsmetod

​Om du vill kan du byta anmälningsmetod genom att meddela oss om det före utgången av november. Den valda anmälningsmetoden gäller alltid för ett kalenderår i taget.
Du kan meddela oss om ditt val genom Eteras försäkringstjänst eller genom kundtjänsten.

Om du vill kan du byta anmälningsmetod genom att meddela oss om det före utgången av november. Den valda anmälningsmetoden gäller alltid för ett kalenderår i taget.

Du kan meddela oss om ditt val genom Eteras försäkringstjänst eller genom kundtjänsten.


Många kanaler för att anmäla löneuppgifterna till Etera

OpusCapita TYVI för elektroniska ärenden

​I OpusCapitas TYVI-tjänst kan du lämna in ArPL-löneanmälningar till Etera. Genom tjänsten kan du också göra andra anmälningar till skattemyndigheterna och tullen.
Du loggar in i tjänsten med Opus Capita TYVI:s användarkoder.

Att anmäla löneuppgifter   

 • Lämna in månadsanmälan eller årsanmälan till Etera. 
 • Du kan sända oss en ArPL-fil som löneräkningsprogrammet har skapat.
 • Anmälningarna sparas i arkivet och kan användas som mallar för senare anmälningar.
 • Om du är en tillfällig arbetsgivare kan du lämna in anmälningar genom att logga in i OpusCapitaTYVI-tjänsten, eller med dina egna nätbankskoder.

Att betala

 • Förskottsavgiften inkluderar kundåterbäringen och beräkningsräntan. 
 • Den som använder månadsanmälan skriver ut en bankgiroblankett eller betalar avgiften direkt i nätbanken.
 • Till den som använder årsanmälan sänder Etera en faktura.
 • Tillfälliga arbetsgivare betalar avgiften direkt i nätbanken eller skriver ut en faktura.

 Övriga tjänster   

 • Med Nordeas företagsbankkoder kan man sköta ArPL-försäkringarna i OpusCapita Tyvi utan separat inloggning.

Läs mera om tjänsten
» www.tyvi.fi

De mångsidiga tjänsterna i Eteras webbtjänst

Enklast är det att sköta ArPL- och FöPL-försäkringarna i vår webbtjänst.
Du kan själv skapa användarkoder åt dig och genast ta tjänsten i bruk. Med en enda uppsättning koder får du tillgång till mångsidiga redskap.

Det är enkelt att anmäla löneuppgifter

 • För att anmäla löneuppgifter kan du välja mellan månads- eller årsanmälan, eller Eteras Nopsa.
 • Du kan sända oss en ArPL-fil som löneräkningsprogrammet har skapat.
 • Du kan sköta flera olika försäkringar med en uppsättning användarkoder.
 • Anmälningarna sparas i arkivet och kan användas som mallar för senare anmälningar.
 • Om du är en tillfällig arbetsgivare kan du lämna in anmälningar med dina egna nätbankskoder eller genom att logga in i Eteras webbtjänst.

 Betala enkelt på nätet eller med faktura

 • Förskottsavgiften inkluderar kundåterbäringen och beräkningsräntan.
 • En avtalsarbetsgivare kan beställa en nätfaktura genom att meddela Etera sin nätfakturaadress och -operatör. 
 • Den som använder månadsanmälan eller Nopsa skriver i webbtjänsten ut ett sammandrag som fungerar som faktura, eller betalar avgiften i nätbanken.
 • Den som använder månadsanmälan kan också beställa en faktura.
 • Till den som använder årsanmälan sänder Etera en faktura.
 • Tillfälliga arbetsgivare betalar avgiften direkt i nätbanken, eller skriver ut en faktura.

Och det är inte allt  
Genom att utvidga dina användarrättigheter med Pro-koder får du också tillgång till många andra tjänster.
Kontrollera om du eller dina arbetskamrater behöver tillgång till tjänsterna nedan, och sänd en undertecknad ansökan om Pro-koder till Etera.

 • Läsa och redigera löne- och anställningsuppgifter i det officiella inkomstregistret
 • Skriva ut arbetstagar- och löneuppgiftsrapporter
 • Spara och skriva ut Etera-intyg över ArPL- och FöPL-försäkringarna (exempelvis för anbudsförfrågningar)
 • Se och redigera betalningsuppgifter
 • Ändra adressuppgifter och kontonummer
 • Se uppgifter om företagets förskottsavgiftsprocent, fond och kundåterbäring
 • Ge andra användare användarrättigheter
 • Utveckla arbetshälsan i företaget med det webbaserade verktyget Kompassi

Varför? Eftersom man i webbtjänsten hanterar konfidentiella löneuppgifter kräver Pro-användarkoderna underskrift av en person med rätt att teckna företagets firma.

» Skriv ut och fyll i en Pro-ansökan


Övriga tjänster
Kunder hos Danske Bank (Sampo Bank) kan gå direkt från sin nätbank till Eteras webbtjänst utan separat inloggning.

Netvisor-löneräkning

​I Netvisor-tjänsten kan du sköta alla delområden av löne- och ekonomiförvaltningen.

Att anmäla löneuppgifter   

 • Från Netvisor-löneräkningsprogrammet kan du sända ArPL-månadsanmälningar till Etera med en enda knapptryckning.
 • Du kan göra ArPL-anmälningar för avtalsarbetsgivare.

Att betala

 • Etera sänder en faktura.
 • Förskottsavgiften inkluderar kundåterbäringen och beräkningsräntan.

Läs mera om tjänsten
» Netvisor.fi

Löneräkningsprogrammen Personec Linkki och CGI Tyvi (tidigare Logica)

​Aditros Personec Linkki och CGI:s (tidigare Logica) Tyvi-tjänster är avgiftsbelagda program med vars hjälp man kan sända filer till bl.a. Etera, skattemyndigheterna och Statistikcentralen.

Att anmäla löneuppgifter

 • Lämna in månadsanmälan eller årsanmälan till Etera.
 • Med programmet Personec Linkki kan du också göra en anmälan för tillfälliga arbetsgivare.

Att betala

 • Etera sänder en faktura.
 • Förskottsavgiften inkluderar kundåterbäringen och beräkningsräntan.

Läs mera om tjänsterna
» www.aditro.fi
» www.cgi.fi

Palkka.fi för små arbetsgivare

​Palkka.fi är ett löneräkningsprogram för små arbetsgivare. Du loggar in i tjänsten med Katso-koder eller dina nätbankskoder.

Att anmäla löneuppgifter    

 • Du räknar ut lönerna och skapa en fil med uppgifterna för skattemyndigheterna, Etera och olycksfallsförsäkringsbolaget.
 • Du gör en månads- eller årsanmälan till Etera.
 • Du kan också göra en anmälan för tillfälliga arbetstagare.
 • Hushållets anmälningar sänds in automatiskt.
 • Företag kan välja att sända uppgifterna automatiskt eller manuellt. Med automatisk sändning sänds ArPL-anmälan till Etera vid ingången av månaden efter att lönerna har betalats ut. Med manuell sändning sänder användaren anmälan själv.

Att betala

 • Förskottsavgiften för avtalsarbetsgivare inkluderar inte kundåterbäringen eller beräkningsräntan, utan de beaktas i årsavräkningen.
 • Du betalar arbetsgivaravgifterna genom att gå över från Palkka.fi till nätbanken.
 • Det går inte att beställa en faktura.

 Läs mera om tjänsten 
» Palkka.fi

Telefonfakturering tfn 010 553 3032

Små arbetsgivare kan också behändigt försäkra sina arbetstagare genom att ringa Eteras faktureringstjänst. Den passar bäst för företag som har 1–5 arbetstagare. Utifrån anmälan sänder Etera en faktura där kundåterbäringen och beräkningsräntan har beaktats.

Då du ringer ska du uppge följande uppgifter:

 • Arbetsgivarens FO-nummer, personbeteckning eller försäkringsnumret, samt arbetsgivarens namn och adress
 • Fakturamottagarens gatuadress, postnummer och telefonnummer
 • Anmälarens kontaktuppgifter
 • Arbetstagarens efternamn, förnamn och personbeteckning
 • Lönebetalningsmånaden och lönebeloppet
 • Faktureringstjänstens telefonnummer är 010 553 3060 (vardagar kl. 8–16).