Ändringar i försäkringen

I Eteras ArPL-försäkringstjänst kan du behändigt sköta alla dina försäkringsärenden. Om det är något du undrar över kan du ta kontakt med vår kundtjänst.

Genom att logga in i Eteras försäkringstjänst kan du

  • Byta anmälningsmetod
  • Ta i bruk en nätfakturaadress
  • Byta kontonummer
  • Göra adressändringar
  • Göra ändringar i förskottslönesumman
  • Sända vår kundtjänst meddelanden över en SSL-krypterad förbindelse.

Om du inte här hittar svar på dina frågor ställer vi gärna upp med goda råd.

​Du når vår kundtjänst vardagar kl. 8–16, tfn 010 553 3060, kundtjanst@etera.fi.

 

Vanliga frågor

Hur kan jag göra en adressförändring?

​Företagskunder ska anmäla eventuella förändringar som berör företaget till Företags- och organisationsdatasystemet (FODS), varifrån informationen förmedlas till Etera.
Personkunder kan anmäla adressförändringar genom att logga in i Eteras försäkringstjänst eller ta kontakt med vår kundtjänst.

Kan jag i fortsättningen anmäla lönerna månatligen?

​Du kan byta anmälningsmetod till Eteras månadsanmälan. För att byta anmälningsmetod ska du meddela oss om bytet senast före mitten av november. Förändringen träder i kraft vid årsskiftet.

Du kan byta anmälningsmetod genom att logga in i Eteras försäkringstjänst eller ta kontakt med vår kundtjänst.

Kan jag byta anmälningsmetod?

​Jo det kan du. Du ska meddela oss att du vill byta anmälningsmetod senast före mitten av november, antingen genom att logga in i Eteras försäkringstjänst eller ta kontakt med vår kundtjänst.
Bytet av anmälningsmetod träder alltid i kraft vid årsskiftet och gäller minst det följande kalenderåret.

Vi har uppskattat arbetstagarnas lönesummor fel. Hur kan jag korrigera uppgifterna i anmälan?

Företag som använder årsanmälan kan korrigera förskottslönesumman så fort de upptäcker att lönesumman har förändrats eller är fel.

Om förskottslönesumman så exakt som möjligt motsvarar den slutliga motsvarar också förskottsavgiften den slutliga avgiften och då Etera på våren gör en årsavräkning för försäkringen behövs inga extra betalningar (justeringspremier).

Du kan meddela vår kundtjänst om du vill ändra förskottslönesumman.

Ska vi meddela Etera om vi byter bokföringsbyrå?

​Det är bra att meddela Etera om ni byter bokföringsbyrå. Då kan vi se till att all information som behövs för att sköta försäkringen är aktuell.

Företagets FO-nummer byts. Vad ska vi göra och vad händer med den fond som företaget har samlat?

​Då företagets FO-nummer byts sänder Etera arbetsgivaren en överföringsblankett för medlen i fonden. De samlade fondmedlen överförs följande vår på det nya FO-numret och företagets nya försäkring.

Företaget har inte längre några arbetstagare. Ska försäkringen avslutas?

​I avslutningsanmälan ska man ange på vilket datum försäkringen ska bokföras som avslutad.
Efter att avslutningsanmälan har lämnats in gör Etera en avräkning över försäkringsavgifterna. Det kan innebära att en del av avgifterna återbetalas, eller att ytterligare försäkringsavgifter debiteras.
För att kunna återbetala försäkringsavgifter behöver vi kundföretagets kontonummer. Om vi inte redan har kontonumret ska ni meddela oss det skriftligen.

Kan man avsluta försäkringen per telefon?

​Företaget ska skriftligen anmäla att försäkringen avslutas, om denna information ännu inte har registrerats i Företags- och organisationsdatasystemet eller Handelsregistret.

I avslutningsanmälan ska man ange på vilket datum försäkringen ska bokföras som avslutad.

Efter att avslutningsanmälan har lämnats in gör Etera en avräkning över försäkringsavgifterna. Det kan innebära att en del av avgifterna återbetalas, eller att ytterligare försäkringsavgifter debiteras.

För att kunna återbetala försäkringsavgifter behöver vi kundföretagets kontonummer. Om vi inte redan har kontonumret ska ni meddela oss det skriftligen.