Betalningsfrågor

I Eteras ArPL-försäkringstjänst kan du flexibelt sköta dina betalningsärenden när som helst och var helst du befinner dig. Om det är något du undrar över kan du ta kontakt med vår kundtjänst.

Genom att logga in i Eteras försäkringstjänst kan du

  • Ge Etera uppgifter om ditt företags nätfakturaadress och -operatör.
  • Anmäla ditt kontonummer.
  • Sända vår kundtjänst meddelanden över en krypterad SSL-förbindelse.

    ​Du når vår kundtjänst vardagar kl. 8–16, tfn 010 553 3060, kundtjanst@etera.fi.


Vanliga frågor

Hur fastställs ArPL-försäkringsavgiften?

Försäkringsavgiften räknas i alla arbetspensionsbolag ut enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt. Utan den kundåterbäring som pensionsförsäkringsbolaget beviljar är försäkringsavgiften den samma i alla bolag. Kundåterbäringen sänker försäkringsavgifterna för avtalsarbetsgivare.
ArPL-försäkringsavgiften definieras som en procent av lönesumman. Avtalskunder får rabatt på sin avgift i form av en kundåterbäring som Etera beviljar.

Försäkringsavgiften för stora arbetsgivare påverkas inte bara av kundåterbäringen utan också av företagets kostnader för arbetsoförmåga bland personalen.

Hur bildas den ArPL-försäkringsavgift som företaget betalar?

​Företag som använder månadsanmälan betalar ArPL-avgiften månatligen utifrån de löner som har betalats ut, senast den 20:e i månaden efter att lönerna har betalats. Avgiften påverkas också av räntan som räknas till förfallodagen.

Företag som använder årsanmälan betalar försäkringsavgiften under överenskomna delbetalningsmånader. Avgiften räknas utifrån en uppskattad förskottslönesumma. Storleken på avgiften påverkas av antalet delbetalningar och räntan som räknas enligt förfallodagen.


Att sköta betalningsfrågor

Har varje faktura ett eget referensnummer?

​Ja, varje faktura har ett eget referensnummer. Använd alltid referensen då du betalar fakturan, så att betalningen kan passas ihop med rätt ArPL-anmälan.

Varför måste man skriftligen anhålla om återbetalning av avgifter?

​Etera behöver få ansökningar om återbetalning av avgifter skriftligen för eventuella senare utredningsbehov. Alla ansökningar om återbetalning arkiveras.

Jag har betalat ArPL-avgiften igår, varför syns det inte hos Etera?

​ArPL-avgiften syns i Eteras faktureringssystem cirka 2–3 dagar efter att betalningen har gjorts.

Kan jag ändra på delbetalningarna?

​Du kan ändra på antalet delbetalningar genom att ringa vår kundtjänst eller sända oss e-post.

Jag har betalat samma faktura två gånger. Vad ska jag göra?

​Om du vill att det du har betalat för mycket ska återbetalas måste du lämna in en skriftlig begäran om återbetalning. Kom ihåg att ange kontonumret i IBAN-form.
Om du hellre vill att överbetalningen i stället används för kommande försäkringsavgifter kan du komma överens om det genom att ringa vår kundtjänst.

Kan jag få ett Etera-intyg även om betalningen ännu inte syns hos Etera?

​Ett Etera-intyg kan inte utfärdas om kunden har obetalda försäkringsavgifter. Om avgiften är betald men ännu inte syns i faktureringssystemet kan du sända oss ett kvitto på betalningen. Då vi på Etera har fått kvittot  kan vi skriva ut ett intyg.
Betalningarna syns i Eteras faktureringssystem 2–3 bankdagar efter betalningen.

 

Om betalningen försenas

Har varje faktura ett eget referensnummer?

​Ja, varje faktura har ett eget referensnummer. Använd alltid referensen då du betalar fakturan, så att betalningen kan passas ihop med rätt ArPL-anmälan.

Varför måste man skriftligen anhålla om återbetalning av avgifter?

​Etera behöver få ansökningar om återbetalning av avgifter skriftligen för eventuella senare utredningsbehov. Alla ansökningar om återbetalning arkiveras.​

Jag har betalat ArPL-avgiften igår, varför syns det inte hos Etera?

​ArPL-avgiften syns i Eteras faktureringssystem cirka 2–3 dagar efter att betalningen har gjorts.​

Kan jag ändra på delbetalningarna?

​Du kan ändra på antalet delbetalningar genom att ringa vår kundtjänst eller sända oss e-post.

Jag har betalat samma faktura två gånger. Vad ska jag göra?

​Om du vill att det du har betalat för mycket ska återbetalas måste du lämna in en skriftlig begäran om återbetalning. Kom ihåg att ange kontonumret i IBAN-form.
Om du hellre vill att överbetalningen i stället används för kommande försäkringsavgifter kan du komma överens om det genom att ringa vår kundtjänst.

Jag har betalat samma faktura två gånger. Vad ska jag göra?

​Om du vill att det du har betalat för mycket ska återbetalas måste du lämna in en skriftlig begäran om återbetalning. Kom ihåg att ange kontonumret i IBAN-form.

Om du hellre vill att överbetalningen i stället används för kommande försäkringsavgifter kan du komma överens om det genom att ringa vår kundtjänst.

Kan jag få ett Etera-intyg även om betalningen ännu inte syns hos Etera?

​Ett Etera-intyg kan inte utfärdas om kunden har obetalda försäkringsavgifter. Om avgiften är betald men ännu inte syns i faktureringssystemet kan du sända oss ett kvitto på betalningen. Då vi på Etera har fått kvittot kan vi skriva ut ett intyg. ​
Betalningarna syns i Eteras faktureringssystem 2–3 bankdagar efter betalningen.