Så här skaffar du en ArPL-försäkring

En arbetsgivare måste sköta vissa lagstadgade förpliktelser. Arbetstagarens pensionsskydd är en av dem. Hos oss på Etera går det enkelt att göra det.

Med arbetstagarens arbetspensionsförsäkring (ArPL) täcker man arbetspensionsskyddet. ArPL-försäkringen ska betalas för alla 17–67-åriga arbetstagares förvärvsinkomster. ArPL-avgiften ska också betalas för förvärvsarbete som utförs av pensionstagare som är yngre än 68 år.


 

Är du en tillfällig arbetsgivare eller en avtalsarbetsgivare?

Tillfällig arbetsgivare

 • betalar ut högst ​​8 334 euro i löner under ett halvt års tid
 • har inte fast anställda arbetstagare
 • betalar en ArPL-avgift på 25,1 procent
 • du kan också spara pengar genom att ingå ett försäkringsavtal med Etera

ArPL-avtalsarbetsgivare

 • betalar ut mer än ​​8 334 euro i löner under ett halvt års tid
 • har minst en fast anställd arbetstagare
 • betalar en ArPL-avgift på 25,1 procent
 • ingår ett ArPL-försäkringsavtal med Etera
 • får rabatt på försäkringsavgifterna, det vill säga kundåterbäring
 • drar nytta av andra fördelar med att vara kund hos Etera

 

 ABC för tillfälliga arbetsgivare

När ska man sköta ArPL-ärendena?

​Enklast är det att sköta anmälningarna och betalningarna på en gång, samtidigt som du betalar lönerna. Senast den 20:e i månaden efter att du har betalat ut lönerna ska du i alla fall sköta ArPL-ärendena.

Hur tecknar man en ArPL-försäkring?

1. Du kan anmäla arbetstagarens löne- och anställningsuppgifter i försäkringstjänsten för tillfälliga arbetsgivare på Eteras webbplats. Då betalar du ArPL-avgiften på en gång genom att logga in i din egen nätbank.

2. Palkka.fi är en annan behändig webbtjänst där du utöver ArPL-avgiften kan sköta andra anmälningar och betalningar till olika myndigheter.

3. Du kan också ringa vår kundtjänst. Då sänder vi dig en faktura på avgiften.

Då du ringer ska du uppge följande uppgifter:

 • Arbetsgivarens FO-nummer, personbeteckning eller försäkringsnumret, samt arbetsgivarens namn och adress
 • Fakturamottagarens gatuadress, postnummer och telefonnummer
 • Anmälarens kontaktuppgifter
 • Arbetstagarens efternamn, förnamn och personbeteckning
 • Lönebetalningsmånaden och lönebeloppet

Faktureringstjänstens telefonnummer är 010 553 3060 (vardagar kl. 8–16).

Hur hög är ArPL-avgiften?

​År 2017 är den totala ArPL-avgiften 25,1 procent av arbetstagarens bruttolön. Arbetsgivaren betalar hela avgiften till Etera. 

Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens andel av avgiften i samband med utbetalningen av lönen. 

Arbetstagarens ArPL-avgift är

 • 6,15 % för 17–52 åringar
 • 7,65 % för 53–62 åringar
 • 6,15 % för 63–62 åringar

Om du planerar att även i fortsättningen sysselsätta arbetstagare kan du teckna ett ArPL-försäkringsavtal med Etera. Då får du tillgång till de fördelar en avtalskund har.

 ABC för avtalsarbetsgivare

A ) Teckna ett försäkringsavtal

Du tecknar en ArPL-försäkring genom att fylla i en försäkringsansökan på nätet. Inom några dagar får du ett försäkringsavtal och ett försäkringsbrev av oss.

När? ArPL-försäkringsavtalet ska tecknas senast inom en månad från att den första anställningen har inletts.

» ArPL-försäkringsansökan

 

B) Välj den anmälningsmetod som passar dig bäst

Vi erbjuder tre olika anmälningsmetoder som har olika rytm på anmälningarna och betalningarna. Bland dem kan du välja det alternativ som passar dig bäst. 

Eteras månadsanmälanÅrsanmälanEteras Nopsa
Anmälan av anställningAlltid den 20:e i månaden efter att lönerna har betalats ut.Ändringar i anställningarna anmäls exempelvis kvartalsvis.Ändringar i anställningarna anmäls exempelvis kvartalsvis.
Betalning av förskottsavgiftenMånatligen enligt den verkliga lönesumman .Betalningarna bygger på en förskottslönesumma. Avgiften betalas i 1–4, 6 eller 12 delbetalningar.

Det lönar sig att kontrollera förskottslönesumman under årets gång så att betalningarna hålls på rätt nivå.
Månatligen enligt den verkliga lönesumman .
ÅrsanmälanIngen årsanmälan behövs eftersom uppgifterna och betalningarna alltid är korrekta. De verkliga löne- och anställningsuppgifterna anmäls i en årsanmälan före utgången av januari.De verkliga löne- och anställningsuppgifterna anmäls i en årsanmälan före utgången av januari.
För- och nackdelar

+ Bokföringen är alltid aktuell eftersom avgifter och uppgifter alltid anmäls månatligen.

+Enkelt att göra i samband med lönebetalningen.

+ Säsongbetonade och projektlika anställningar skapar inte extra arbete.

+ Den slutliga försäkringsavgiften avviker inte från förskottsavgiften, så det blir inga stora extraräkningar.

+ Lämpar sig för företag som har låg omsättning i anställningarna.

- Man måste komma ihåg att kontrollera lönesumman under årets gång, så att förskottsavgiften hålls på rätt nivå.

- Om företaget har betalat alltför låga förskottsavgifter kan årsavräkningen ge upphov till en stor justeringsavgift.

+ Förskottsavgiften är på rätt nivå eftersom den bygger på den verkliga lönesumman.

- Det lönar sig att kontrollera anställnings- och löneuppgifterna under årets gång, så att det inte ska finnas så mycket att reda ut och korrigera i årsanmälan.

C) Du kan genast ta ArPL-försäkringstjänsten i effektivt bruk

Dina användarkoder till Eteras webbtjänst där du kan sköta dina försäkringsärenden trillar in i din e-postlåda med samma gång som du klickar på Sänd i försäkringsansökan.

 • Du kan genast logga in i vår webbtjänst och börja göra ArPL-anmälningar med en gång.
 • Eller ännu enklare, du kan sända in dem i form av ArPL-filer skapade av företagets löneräkningsprogram.
 • Anmälningarna du gör sparas i ett arkiv och du kan använda dem som mall för nya anmälningar.

Ta flera webbaserade tjänster i bruk
En del av de nyttiga funktionerna i webbtjänsten kräver Pro-användarkoder. Du får dem genom att fylla i och skriva ut en Pro-kodansökan. Ansökan ska undertecknas av en representant för arbetsgivaren.

Varför? Eftersom man i webbtjänsten hanterar konfidentiella löneuppgifter kräver Pro-användarkoderna underskrift av en person med rätt att teckna företagets firma.

Kontrollera om du eller din arbetskamrat behöver tjänsterna nedan, och skaffa Pro-koder.

 • Läsa och redigera löne- och anställningsuppgifter i det officiella inkomstregistret
 • Skriva ut arbetstagar- och löneuppgiftsrapporter
 • Spara och skriva ut Etera-intyg över ArPL- och FöPL-försäkringarna (exempelvis för anbudsförfrågningar)
 • Se och redigera betalningsuppgifter
 • Ändra adressuppgifter och kontonummer
 • Se uppgifter om företagets förskottsavgiftsprocent, fond och kundåterbäring
 • Ge andra användare användarrättigheter
 • Utveckla arbetshälsan i företaget med det webbaserade verktyget Kompassi

» Skriv ut och fyll i en Pro-ansökan