Etera-intyget

I Eteras ArPL-försäkringstjänst kan du behändigt sköta alla dina försäkringsärenden. Om det är något du undrar över kan du ta kontakt med vår kundtjänst

Genom att logga in i Eteras försäkringstjänst kan du skriva ut Etera-intyg när som helst.

Etera-intyget är ett intyg över ArPL-försäkringsavgifterna. Med intyget kan företaget visa att det har en giltig arbetspensionsförsäkring, såsom lagen om beställaransvar förutsätter, och att arbetspensionsförsäkringsavgifterna har betalats korrekt. Intyget behövs bland annat som bilaga till olika anbud.

​Du når vår kundtjänst vardagar kl. 8–16, tfn 010 553 3060, kundtjanst@etera.fi.


Vanliga frågor

Kan jag själv skriva ut ett Etera-intyg?

​Jo det kan du. Genom att logga in i Eteras försäkringstjänst kan du skriva ut ett Etera-intyg eller spara det som en pdf-fil alltid då du behöver ett intyg.

Om du inte har användarrättigheter som tillåter att du skriver ut Etera-intyg kan du utvidga rättigheterna för dina användarkoder genom att skriva ut en Pro-användarkodsfullmakt och sända den till oss på Etera.

Mera information på vår webbplats

» Skriv ut en fullmakt, pdf
» Pro-användarkoder

Jag behöver ett Etera-intyg idag. Hur får jag det?

​Du kan skriva ut ett Etera-intyg genom att logga in i Eteras försäkringstjänst. 

Om länken inte är aktiv kan du som företagskund ge dig själv utvidgade användarrättigheter med dina egna, personliga nätbankskoder, förutsatt att du har rätt att teckna företagets firma. Din rätt att teckna företagets firma kontrolleras i handelsregistret. 
Om det krävs två personer för att teckna företagets firma ska du fylla i och skriva ut en fullmakt.

Mera information på vår webbplats

» Fullmaktsblankett, pdf

Kan ni sända intyget direkt till entreprenadgivaren?

​Intyget sänds alltid till arbetsgivaren själv.
Genom att logga in i Eteras försäkringstjänst kan du spara Etera-intyget som en pdf-fil och sedan bifoga den till dina e-postmeddelanden.

Varför har ni sänt ett intyg där antalet arbetstagare framgår?

​Traditionellt kräver entreprenadgivare ett intyg som inkluderar antalet arbetstagare. Största delen av Eteras försäkringskunder anmäler sina löneuppgifter månatligen, och då kan antalet arbetstagare visas i intyget. Det innebär att entreprenören kan visa att företaget har skött sina skyldigheter gentemot sina egna arbetstagare.

Får jag ett intyg där antalet arbetstagare inte framgår?

​I intyg för företag som använder årsanmälan kan man inte visa det månatliga antalet arbetstagare.

Kan jag få ett Etera-intyg även om min betalning ännu inte syns hos Etera?

​Ett Etera-intyg kan inte utfärdas om kunden har obetalda försäkringsavgifter. Om avgiften är betald men betalningen ännu inte syns i Eteras faktureringssystem kan du sända oss ett kvitto på betalningen. Då vi på Etera har fått kvittot kan vi sända intyget till arbetsgivaren. Betalningar syns i Eteras faktureringssystem 2–3 bankdagar efter att de har gjorts.

Jag har obetalda försäkringsavgifter. Kan jag få ett Etera-intyg?

​Ett Etera-intyg kan inte utfärdas om kunden har obetalda försäkringsavgifter. Om avgiften är betald men betalningen ännu inte syns i Eteras faktureringssystem kan du sända oss ett kvitto på betalningen. Då vi på Etera har fått kvittot kan vi sända intyget till arbetsgivaren.
Betalningar syns i Eteras faktureringssystem 2–3 bankdagar efter att de har gjorts.