Eteras webbtjänster

Etera erbjuder dig behändiga webbverktyg som hjälper dig att snabbt och flexibelt sköta dina ärenden.

Eteras ArPL-försäkringstjänst

Genom att logga in i Eteras försäkringstjänst kan du när som helst

 • Göra månadsanmälningar eller Etera Nopsa-anmälningar samt betala försäkringsavgiften
 • Göra års- och anställningsanmälningar samt ändra förskottslönesumman
 • Byta anmälningsmetod
 • Sända oss en fil från löneräkningsprogrammet
 • Läsa och ändra löneuppgifter
  • Bläddra bland dina tidigare anmälningar.
 • Skriva ut Etera-intyg över ArPL-försäkringen, exempelvis att bifoga till entreprenadanbud
 • Meddela oss din nätfakturaadress och -operatör
 • Sända meddelanden till Etera över en SSL-krypterad förbindelse
 • Skapa användarkoder till webbtjänsten för företagets övriga användare.

Du kan utvidga dina användarrättigheter eller ge andra användare fullmakt att använda försäkringstjänsten genom att fylla i och skriva ut en Pro-fullmaktsblankett.

» Mera information om Pro-användarkoderna


 

Att sköta ArPL-avgifterna som tillfällig arbetsgivare

Om du bara tillfälligt sysselsätter arbetstagare kan du se till att ArPL-ärendena är i skick i försäkringstjänsten för tillfälliga arbetsgivare. Om du är osäker på vilken typ av försäkring du borde teckna kan du enkelt reda ut det med hjälp av Eteras försäkringskartläggning.

» Försäkringstjänsten för tillfälliga arbetsgivare

» Försäkringskartläggning


Praktiska räknare för arbetet och hemmet

FöPL-räknare. Med den kan du enkelt räkna ut en uppskattning av såväl FöPL-avgifterna som pensionen.

Löneräknare (på finska). Om du behöver anställa en arbetstagare kan du räkna ut lönerna och bikostnaderna med Eteras löneräknare.

Hushållsavdragsräknare (på finska). Om du anställer någon för att renovera ditt hem eller sköta dina barn får du skatteavdrag för kostnaderna. Också det kan du räkna ut med Eteras räknare.