ArPL-anmälningarna med dina egna webbankskoder

Om du inte har användarkoder till Eteras webbtjänst kan du lämna in en ArPL-löneanmälan med hjälp av dina webbankskoder. Du anmäler lönerna genom webbtjänsten och betalar försäkringsavgiften i din webbank.


För att använda tjänsten så här behöver du användarkoder för Op-Pohjolas, Nordeas, Danske Banks, Sparbankens, Lokalandelsbankens, LokalTapiola Banks, Handelsbankens eller Ålandsbankens webbank.


 

Försäkra enkelt i Eteras webbtjänst

Vi rekommenderar våra avtalskunder att de använder Eteras webbtjänst. Du kan börja använda tjänsten med det samma genom att skapa egna användarkoder för tjänsten.

I Eteras webbtjänst får du tillgång till mångsidiga tjänster.

  • Alla löneanmälningar arkiveras i webbtjänsten.
  • Du kan använda dina egna gamla anmälningar som utgångspunkt för nya.
  • Du kan skriva ut sammandragsrapporter och intyg över anmälningarna, och utnyttja webbtjänstens övriga mångsidiga egenskaper.