Ta i bruk de mångsidiga Pro-användarkoderna för webbtjänsten

​​​Etera sänder automatiskt försäkringstagarna och försäkringsskötarna de vanliga användarkoder som behövs för att sköta försäkringen. Med de vanliga användarkoderna kan du lämna in ArPL-anmälningar och granska anmälningar som du tidigare har lämnat in genom webbtjänsten.

För att använda de mer omfattande Pro-användarkoderna måste man alltid ha fullmakt av försäkringstagaren.

Exempelvis företagets löneräknare, den som räknar ut entreprenadanbud eller sköter personalfrågor, eller företagets bokföringsbyrå kan behöva de utvidgade användarrättigheterna. Olika personer kan ges fullmakt att sköta olika ärenden. Den som sköter entreprenadanbuden kan exempelvis ges rättighet att själv skriva ut Etera-intyg över att försäkringarna har skötts.

Pro-användarkoder för en mångsidig användning av webbtjänsten

Se till att du själv och den som sköter företagets ärenden har tillräckliga användarrättigheter för webbtjänsten. Användarrättigheterna kan utvidgas för följande funktioner.

Hantera av uppgifter om försäkringen

  • Ge andra personer fullmakt att använda Eteras webbtjänst med motsvarande användarrättigheter
  • Kontrollera storleken på kundåterbäringen och fonden
  • Ändra adress- och kontouppgifterna

Sköta ArPL- och FöPL-försäkringarna

  • Anmäla och ändra löne- och anställningsuppgifter
  • Skriva ut sammandragsrapporter över anställnings- och löneuppgifterna
  • Läsa och ändra betalningsuppgifterna
  • Använda TYVI-tjänsten bl.a. för att göra anmälningar till skattemyndigheterna (kräver Katso-koder)

Skriva ut intyg över försäkringsavgifterna för anbud och myndigheter

  • Skriva ut Etera-intyg över att ArPL-försäkringarna är skötta
  • I Eteras webbtjänst får du aktuella FöPL-intyg för FPA, entreprenadanbud och skattemyndigheterna. Du kan spara uppgifterna som pdf-filer och skriva ut dem själv.

Chefsarbete och utveckling av arbetshälsan

  • Utnyttja Eteras Kompass för att styra utvecklingen av arbetshälsan i företaget.