Vanliga frågor

Arbetspensionsförsäkringen är ett helt eget kunskapsområde med många specialtermer och detaljer som kan vara obekanta för en lekman.

Om du inte hittar ett svar på dina frågor på vår webbplats står vi gärna till tjänst med goda råd och information.

​Du når vår kundtjänst vardagar kl. 8–16, tfn 010 553 3060, kundtjanst@etera.fi.


 Vanliga frågor

Vem försäkras enligt ArPL?

​Alla 17–67-åriga anställda arbetstagare i de privata branscherna.
Försäkringen omfattar såväl finländska arbetstagare som utländska arbetstagare som arbetar i Finland. Den övre åldersgränsen för försäkringen är 68 år. Försäkringen inleds och avslutas vid ingången av månaden efter att efter att arbetstagaren har fyllt år och nått en av åldersgränserna.

Kan man frivilligt betala pensionsavgift för mötesarvoden?

​Mötesarvoden betalas i allmänhet för arbete i förtroendeuppdrag. Förtroendeuppdrag inom den privata sektorn omfattas normalt inte av den obligatoriska arbetspensionsförsäkringen. Den som betalar ut arvodet kan emellertid betala för en frivillig pensionsförsäkring.
Om arbetstagaren däremot är anställd av företaget för vilket arbetstagaren sköter ett förtroendeuppdrag, ska de arvoden som arbetstagaren får av sin arbetsgivare för skötseln av förtroendeuppdraget försäkras på samma sätt som den egentliga anställningen.

Vad är en personkrets?

​Om ett företag har flera ArPL-försäkringar ska de grupper av arbetstagare som hör till respektive försäkring definieras tillräckligt tydligt. Det sker genom att de delas in i så kallade personkretsar.
Företagets personal kan delas in i flera personkretsar, som också kan försäkras i olika pensionsbolag. En personkrets som ska försäkras hos Etera avtalas så att den ska vara så tydlig som möjligt ur kundens perspektiv.
om företaget har bara en ArPL-försäkring hör alla anställda till samma personkrets.

Vad är en avgiftsklass?

​För stora arbetsgivare fastställs en avgiftsklass. Om många anställda i företaget blir invalidpensionerade är avgiftsklassen högre än för företag där färre anställda blir invalidpensionerade.
Företagets avgiftsklass är den samma oavsett i vilket pensionsförsäkringsbolag företaget försäkrar sina anställda.