Varför Etera?

Etera är expert på pensioner och arbetshälsa. Vi erbjuder de bästa verktygen och specialisterna inom arbetspensionsförsäkring, arbetshälsa och yrkesinriktad rehabilitering.

Våra lösningar som underlättar hantering av försäkringar skapar mervärde för ditt företag

  • De mest flexibla anmälningssätten
  • Realtidsbetalning av månatliga premier
  • Moderna elektroniska tjänster
  • Eget kundteam

Expertstöd för utveckling av arbetshälsan skapar konkurrenskraft för ditt företag

  • Kompassi, ett nätverktyg för vardagligt chefsarbete och resultatrikt hälsofrämjande arbete
  • Avgiftsfria utbildningar för chefer och personalutvecklare
  • Arbetshälsoundersökningar

Vår individuella och aktiva servicemodell garanterar nöjda kunder

  • Nära samarbete
  • Långsiktigt arbetssätt
  • Personlig service