Att försäkra företagare

​​​​FöPL-försäkringen är företagarens viktigaste försäkring. Genom den betalar företagaren för sin egen sociala trygghet. FöPL är en lagstadgad försäkring. Den är alltså obligatorisk för företagaren

Vad får man för den? FöPL tryggar utkomsten i olika livssituationer. Alltså inte bara i pensionsåldern eller i fall av arbetsoförmåga. Om företagaren är sjukledig, föräldraledig eller arbetslös – även då bygger utkomsten på FöPL. Eller snarare: på den FöPL-arbetsinkomst företagaren själv har valt.

Därför är FöPL viktig också för en ung företagare.

Frivillig FöPL-försäkring?

En företagare kan också teckna en frivillig FöPL-försäkring även om värdet på arbetsinsatsen inte överstiger gränsen för FöPL-arbetsinkomsten eller om företagaren redan är pensionerad. Då drygar företagaren ut sin pension och får exempelvis ett FöPL-intyg att bifoga till sina anbud.