Ändringar i försäkringarna

I Eteras ArPL-försäkringstjänst kan du behändigt sköta alla dina försäkringsärenden. Om det är något du undrar över kan du ta kontakt med vår kundtjänst.

ArPL-försäkringen

Genom att logga in i Eteras försäkringstjänst kan du

  • Byta anmälningsmetod
  • Ta i bruk en nätfakturaadress
  • Byta kontonummer
  • Göra adressändringar
  • Göra ändringar i förskottslönesumman
  • Sända vår kundtjänst meddelanden över en SSL-krypterad förbindelse.

FöPL-försäkringen

I Eteras försäkringstjänst kan du

  • Ändra FöPL-arbetsinkomsten
  • Avsluta försäkringen
  • Ändra adressuppgifterna
  • Ändra kontonummer

 Vanliga frågor - ArPL-försäkring

Hur kan jag göra en adressförändring?

​Företagskunder ska anmäla eventuella förändringar som berör företaget till Företags- och organisationsdatasystemet (FODS), varifrån informationen förmedlas till Etera.
Personkunder kan anmäla adressförändringar genom att logga in i Eteras försäkringstjänst eller ta kontakt med vår kundtjänst.

Kan jag i fortsättningen anmäla lönerna månatligen?

​Du kan byta anmälningsmetod till Eteras månadsanmälan. För att byta anmälningsmetod ska du meddela oss om bytet senast före mitten av november. Förändringen träder i kraft vid årsskiftet.

Du kan byta anmälningsmetod genom att logga in i Eteras försäkringstjänst eller ta kontakt med vår kundtjänst.

Kan jag byta anmälningsmetod?

​Jo det kan du. Du ska meddela oss att du vill byta anmälningsmetod senast före mitten av november, antingen genom att logga in i Eteras försäkringstjänst eller ta kontakt med vår kundtjänst.
Bytet av anmälningsmetod träder alltid i kraft vid årsskiftet och gäller minst det följande kalenderåret.

Vi har uppskattat arbetstagarnas lönesummor fel. Hur kan jag korrigera uppgifterna i anmälan?

Företag som använder årsanmälan kan korrigera förskottslönesumman så fort de upptäcker att lönesumman har förändrats eller är fel.

Om förskottslönesumman så exakt som möjligt motsvarar den slutliga motsvarar också förskottsavgiften den slutliga avgiften och då Etera på våren gör en årsavräkning för försäkringen behövs inga extra betalningar (justeringspremier).

Du kan meddela vår kundtjänst om du vill ändra förskottslönesumman.

Ska vi meddela Etera om vi byter bokföringsbyrå?

​Det är bra att meddela Etera om ni byter bokföringsbyrå. Då kan vi se till att all information som behövs för att sköta försäkringen är aktuell.

Företagets FO-nummer byts. Vad ska vi göra och vad händer med den fond som företaget har samlat?

​Då företagets FO-nummer byts sänder Etera arbetsgivaren en överföringsblankett för medlen i fonden. De samlade fondmedlen överförs följande vår på det nya FO-numret och företagets nya försäkring.

Företaget har inte längre några arbetstagare. Ska försäkringen avslutas?

​I avslutningsanmälan ska man ange på vilket datum försäkringen ska bokföras som avslutad.
Efter att avslutningsanmälan har lämnats in gör Etera en avräkning över försäkringsavgifterna. Det kan innebära att en del av avgifterna återbetalas, eller att ytterligare försäkringsavgifter debiteras.
För att kunna återbetala försäkringsavgifter behöver vi kundföretagets kontonummer. Om vi inte redan har kontonumret ska ni meddela oss det skriftligen.

Kan man avsluta försäkringen per telefon?

​Företaget ska skriftligen anmäla att försäkringen avslutas, om denna information ännu inte har registrerats i Företags- och organisationsdatasystemet eller Handelsregistret.

I avslutningsanmälan ska man ange på vilket datum försäkringen ska bokföras som avslutad.

Efter att avslutningsanmälan har lämnats in gör Etera en avräkning över försäkringsavgifterna. Det kan innebära att en del av avgifterna återbetalas, eller att ytterligare försäkringsavgifter debiteras.

För att kunna återbetala försäkringsavgifter behöver vi kundföretagets kontonummer. Om vi inte redan har kontonumret ska ni meddela oss det skriftligen.


Vanliga frågor - FöPL-försäkring

Var kan jag göra en adressförändring?

​Du kan göra en adressförändring med blanketten nedan.

» Ändring av adressuppgifter

Jag ska bli moderskapsledig, hur ska jag göra med min FöPL-försäkring?

​Om du inte bedriver företagarverksamhet under din moderskapsledighet avslutas FöPL-försäkringen. Det lönar sig däremot att komma ihåg att rabatten för nya företagare endast gäller för två perioder av företagande. Då du för tredje gången sätter försäkringen i kraft kan du inte längre få rabatt på avgiften.

Jag blir sjukledig för en längre period, ska jag betala FöPL-avgifter?

​Om du inte idkar företagsverksamhet behöver du ingen FöPL-försäkring. Om du har en giltig FöPL-försäkring kan du avsluta den.
Det lönar sig däremot att komma ihåg att rabatten för nya företagare endast gäller för två perioder av företagande. Då du för tredje gången sätter försäkringen i kraft kan du inte längre få rabatt på avgiften.

Jag ska börja studera, vad ska jag göra med FöPL-försäkringen?

​Du behöver en FöPL-försäkring även under studietiden, om förutsättningarna för FöPL uppfylls och din arbetsinsats i företaget är så stor att den överskrider minimigränsen för FöPL-arbetsinkomsten.
Om du inte bedriver företagarverksamhet vid sidan av studierna behöver du ingen FöPL-försäkring. Om du har en giltig försäkring kan du avsluta den.
Det lönar sig däremot att komma ihåg att rabatten för nya företagare endast gäller för två perioder av företagande. Då du för tredje gången sätter försäkringen i kraft kan du inte längre få rabatt på avgiften.

Om jag har avslutat min företagarverksamhet eller håller på att avsluta den, ska jag meddela Etera om det?

​Du ska alltid meddela Etera om du avslutar din verksamhet som företagare, så att vi kan avsluta din FöPL-försäkring.

Hur ska jag göra då jag vill avsluta min försäkring?

​Du kan avsluta FöPL-försäkringen genom att logga in i försäkringstjänsten. Du kan också avsluta försäkringen genom att sända oss e-post eller fylla i en avslutningsanmälan.