Betalningar

​I Eteras ArPL-försäkringstjänst kan du flexibelt sköta dina betalningsärenden när som helst och var helst du befinner dig. Om det är något du undrar över kan du ta kontakt med vår kundtjänst.

ArPL-försäkring

Genom att logga in i Eteras försäkringstjänst kan du

  • Ge Etera uppgifter om ditt företags nätfakturaadress och -operatör.
  • Anmäla ditt kontonummer.
  • Sända vår kundtjänst meddelanden över en krypterad SSL-förbindelse.

FöPL-försäkring

I Eteras försäkringstjänst kan du

  • Följa upp betalningssituationen för FöPL-försäkringen
  • Ändra antalet delbetalningar
  • Skriva ut FöPL-intyg för anbud samt för FPA och skattemyndigheterna
  • Ansöka om flexibel premie
  • Anmäla ändringar i FöPL-arbetsinkomsten
  • Sända vår kundtjänst meddelanden över en krypterad SSL-förbindelse

 Vanliga frågor - ArPL

Hur fastställs ArPL-försäkringsavgiften?

Försäkringsavgiften räknas i alla arbetspensionsbolag ut enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt. Utan den kundåterbäring som pensionsförsäkringsbolaget beviljar är försäkringsavgiften den samma i alla bolag. Kundåterbäringen sänker försäkringsavgifterna för avtalsarbetsgivare.
ArPL-försäkringsavgiften definieras som en procent av lönesumman. Avtalskunder får rabatt på sin avgift i form av en kundåterbäring som Etera beviljar.

Försäkringsavgiften för stora arbetsgivare påverkas inte bara av kundåterbäringen utan också av företagets kostnader för arbetsoförmåga bland personalen.

Hur bildas den ArPL-försäkringsavgift som företaget betalar?

​Företag som använder månadsanmälan betalar ArPL-avgiften månatligen utifrån de löner som har betalats ut, senast den 20:e i månaden efter att lönerna har betalats. Avgiften påverkas också av räntan som räknas till förfallodagen.

Företag som använder årsanmälan betalar försäkringsavgiften under överenskomna delbetalningsmånader. Avgiften räknas utifrån en uppskattad förskottslönesumma. Storleken på avgiften påverkas av antalet delbetalningar och räntan som räknas enligt förfallodagen.


Vanliga frågor - FöPL

Vad är försäkringsavgiftsränta?

FöPL-avgiften justeras enligt betalningsdag genom att den antingen sänks med en ränteåterbäring eller höjs med ett räntetillägg enligt beräkningsräntan. Räntan räknas för tiden mellan förfallodagen och avgiftsperiodens mitt. I kalkylen används försäkringsavgiftsränta.

Social- och hälsovårdsministeriet slår fast försäkringsavgiftsräntan för ett kalenderår i taget.

Försäkringsavgiftsräntan sänker avgiften i början av året och höjer avgiften efter den 1.7. Mest nytta av räntan har du om du betalar hela försäkringsavgiften i en betalning, i januari.

Finns det skillnader mellan de olika pensionsbolagens FöPL-försäkringsavgifter?

​FöPL-avgiften är den samma i alla bolag. Därför lönar det sig att teckna försäkringen i ett bolag där man får den personligaste servicen.

Inverkar antalet delbetalningar på avgiften? Lönar det sig att betala hela avgiften på en gång?

​En företagare kan betala FöPL-avgiften i 1–4, 6 eller 12 delbetalningar.

Valet av betalningsmånader inverkar på den FöPL-avgift som ska betalas på grund av räntan. På avgiften räknas en ränteåterbäring eller ett räntetillägg för tiden mellan förfallodagen och avgiftsperiodens mitt.

Tips! FöPL-avgiften är lägst om du betalar hela avgiften med en gång i januari. Avgiften är högst om tyngdpunkten för betalningarna ligger mot slutet av året och de förfaller två gånger per år, exempelvis i juni och december. Du kan när som helst kontrollera betalningssituationen i Eteras försäkringstjänst.


Vanliga frågor om flexibel FöPL-avgift

Varför lönar det sig att höja FöPL-avgiften?

​Då du betalar en högre FöPL-avgift tjänar du också in mera pension för det året. FöPL-avgifterna är i sin helhet avdragbara i beskattningen. Ju högre avgift desto större är skatteavdraget.
Flexibla FöPL-avgifter påverkar inte de dagpenningar som FPA betalar ut, eftersom de fastställs enligt din arbetsinkomst. Om du vill höja FöPL-avgiften permanent lönar det sig att höja FöPL-arbetsinkomsten.

Hur kan jag höja FöPL-avgiften?

​Du kan enkelt ansöka om flexibel avgift genom att logga in i Eteras försäkringstjänst. Du hittar Försäkringstjänsten genom att klicka på knappen Logga in i tjänsten.

Hur påverkar en sänkning av FöPL-avgiften?

​Om du flexar neråt med FöPL-avgiften tjänar du också in mindre pension för det året.
Flexibla FöPL-avgifter påverkar däremot inte de dagpenningar som FPA betalar ut, eftersom de räknas enligt din fastställda arbetsinkomst.