Eteras försäkringstjänst

​​Etera erbjuder dig behändiga webbverktyg som hjälper dig att snabbt och flexibelt sköta dina ärenden.

Genom att logga in i Eteras försäkringstjänst kan du när som helst

ArPL-försäkringar

 • Göra månadsanmälningar eller Etera Nopsa-anmälningar samt betala försäkringsavgiften
 • Göra års- och anställningsanmälningar samt ändra förskottslönesumman
 • Byta anmälningsmetod
 • Sända oss en fil från löneräkningsprogrammet
 • Läsa och ändra löneuppgifter
  • Bläddra bland dina tidigare anmälningar.
 • Skriva ut Etera-intyg över ArPL-försäkringen, exempelvis att bifoga till entreprenadanbud
 • Meddela oss din nätfakturaadress och -operatör
 • Sända meddelanden till Etera över en SSL-krypterad förbindelse
 • Skapa användarkoder till webbtjänsten för företagets övriga användare.

FöPL-försäkringar

 • kontrollera försäkringens basuppgifter, bland annat den fastslagna arbetsinkomsten och betalningssättet
 • följa upp FöPL-försäkringens betalningssituation
 • ändra betalningssätt
 • ansöka om flexibel FöPL-avgift eller ändra FöPL-arbetsinkomsten
 • skriva ut de intyg du som företagare behöver för dina entreprenadanbud, för FPA eller för skattemyndigheterna
 • göra anmälningar till andra organisationer och myndigheter genom ItellaTyvi
 • med FöPL-räknaren räkna ut storleken på försäkringsavgiften enligt din FöPL-arbetsinkomst, och hur mycket pension du tjänar in med din arbetsinkomst
 • anmäla arbetstagares löneuppgifter
 • sända och ta emot meddelanden genom en SSL-krypterad förbindelse till Etera.