Etera – expert på arbetspensioner

Etera är expert på pensioner och arbetshälsa. Vi erbjuder de bästa verktygen och specialisterna inom arbetspensionsförsäkring, arbetshälsa och yrkesinriktad rehabilitering.

Vi har bevisligen god betjäning och vår kundnöjdhet är branschledande. Våra kunder gav oss betyget 4,6 (på skalan 1–5) när det gäller hur lätt det är att sköta sina försäkringar hos Etera.

Enligt en undersökning är Eteras starkaste sidor hantering av kundrelationer och stark försäkringsexpertis. Nästan 90 % av kunderna skulle rekommendera Etera som pensionsförsäkringspartner.

Etera utsågs till Finlands bästa pensionsplacerare

Etera placerar pensionsmedlen på ett lönsamt och betryggande sätt. Etera valdes till Finlands bästa pensionsplacerare år 2012 i den årliga tävlingen som ordnas av Investment & Pensions Europe (IPE).

Etera är ett ansvarsfullt pensionsbolag

Företagsansvar utgör kärnan för Eteras verksamhet. Ansvarfrågor är en del av den dagliga verksamheten och ledningen.

För kunderna återspeglas ansvaret i högklassiga tjänster och lättskötta försäkringar.

Etera använder även sin kunskap inom arbetshälsofrågor för att skapa ett bättre arbetsliv.