Etera sköter pensionsskyddet

Etera är ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag. Vi sköter pensionsskyddet och främjar välbefinnande i arbetet för såväl arbetstagare som företagare.

Arbetspensionsförsäkringen utgör en del av den sociala tryggheten i Finland. Alla löntagare och företagare omfattas av det lagstadgade arbetspensionsskyddet.

En kompetent partner hjälper i olika skeden av arbetslivet

Arbetsgivaren försäkrar sina anställda arbetstagare och Etera sköter arbetstagarens pensionsskydd. Vi hjälper också företagare att trygga sin framtid.

Vi försäkrar arbetstagare i alla branscher enligt lagen om pension för arbetstagare, ArPL, och företagare enligt FöPL.

Men vi fokuserar inte bara på pensionsåren. Vi vill också göra arbetslivet mer hälsosamt, givande och lockande. I en fungerande arbetsmiljö och med god arbetsförmåga orkar man längre.

Våra kunder är

  • företag
  • organisationer
  • företagare
  • hushåll.

Ömsesidighet innebär gemensam beslutanderätt

I ett ömsesidigt bolag innehas beslutanderätten av bolagets delägare: försäkringstagarna, de försäkrade och ägarna till garantiandelar.

Högsta beslutande makt har bolagsstämman. Etera leds av förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören.

Vi på Etera är kundnära experter

År efter år är våra kunder mycket nöjda med oss. Våra kunder berömmer bland annat

  • att det är enkelt och behändigt att försäkra
  • den vänliga betjäningen
  • vår sakkunskap och kompetens.